Unicode一覧表
特殊記号一覧表

記号を表示する際は「&#****;」(*****に数字が入る)と入力してください。

表示範囲:69000->69999


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
𐶈 𐶉 𐶊 𐶋 𐶌 𐶍 𐶎 𐶏 𐶐 𐶑 𐶒 𐶓 𐶔 𐶕 𐶖 𐶗 𐶘 𐶙 𐶚 𐶛 𐶜 𐶝 𐶞 𐶟 𐶠 𐶡 𐶢 𐶣 𐶤 𐶥
𐶦 𐶧 𐶨 𐶩 𐶪 𐶫 𐶬 𐶭 𐶮 𐶯 𐶰 𐶱 𐶲 𐶳 𐶴 𐶵 𐶶 𐶷 𐶸 𐶹 𐶺 𐶻 𐶼 𐶽 𐶾 𐶿 𐷀 𐷁 𐷂 𐷃
𐷄 𐷅 𐷆 𐷇 𐷈 𐷉 𐷊 𐷋 𐷌 𐷍 𐷎 𐷏 𐷐 𐷑 𐷒 𐷓 𐷔 𐷕 𐷖 𐷗 𐷘 𐷙 𐷚 𐷛 𐷜 𐷝 𐷞 𐷟 𐷠 𐷡
𐷢 𐷣 𐷤 𐷥 𐷦 𐷧 𐷨 𐷩 𐷪 𐷫 𐷬 𐷭 𐷮 𐷯 𐷰 𐷱 𐷲 𐷳 𐷴 𐷵 𐷶 𐷷 𐷸 𐷹 𐷺 𐷻 𐷼 𐷽 𐷾 𐷿
𐸀 𐸁 𐸂 𐸃 𐸄 𐸅 𐸆 𐸇 𐸈 𐸉 𐸊 𐸋 𐸌 𐸍 𐸎 𐸏 𐸐 𐸑 𐸒 𐸓 𐸔 𐸕 𐸖 𐸗 𐸘 𐸙 𐸚 𐸛 𐸜 𐸝
𐸞 𐸟 𐸠 𐸡 𐸢 𐸣 𐸤 𐸥 𐸦 𐸧 𐸨 𐸩 𐸪 𐸫 𐸬 𐸭 𐸮 𐸯 𐸰 𐸱 𐸲 𐸳 𐸴 𐸵 𐸶 𐸷 𐸸 𐸹 𐸺 𐸻
𐸼 𐸽 𐸾 𐸿 𐹀 𐹁 𐹂 𐹃 𐹄 𐹅 𐹆 𐹇 𐹈 𐹉 𐹊 𐹋 𐹌 𐹍 𐹎 𐹏 𐹐 𐹑 𐹒 𐹓 𐹔 𐹕 𐹖 𐹗 𐹘 𐹙
𐹚 𐹛 𐹜 𐹝 𐹞 𐹟 𐹠 𐹡 𐹢 𐹣 𐹤 𐹥 𐹦 𐹧 𐹨 𐹩 𐹪 𐹫 𐹬 𐹭 𐹮 𐹯 𐹰 𐹱 𐹲 𐹳 𐹴 𐹵 𐹶 𐹷
𐹸 𐹹 𐹺 𐹻 𐹼 𐹽 𐹾 𐹿 𐺀 𐺁 𐺂 𐺃 𐺄 𐺅 𐺆 𐺇 𐺈 𐺉 𐺊 𐺋 𐺌 𐺍 𐺎 𐺏 𐺐 𐺑 𐺒 𐺓 𐺔 𐺕
𐺖 𐺗 𐺘 𐺙 𐺚 𐺛 𐺜 𐺝 𐺞 𐺟 𐺠 𐺡 𐺢 𐺣 𐺤 𐺥 𐺦 𐺧 𐺨 𐺩 𐺪 𐺫 𐺬 𐺭 𐺮 𐺯 𐺰 𐺱 𐺲 𐺳
𐺴 𐺵 𐺶 𐺷 𐺸 𐺹 𐺺 𐺻 𐺼 𐺽 𐺾 𐺿 𐻀 𐻁 𐻂 𐻃 𐻄 𐻅 𐻆 𐻇 𐻈 𐻉 𐻊 𐻋 𐻌 𐻍 𐻎 𐻏 𐻐 𐻑
𐻒 𐻓 𐻔 𐻕 𐻖 𐻗 𐻘 𐻙 𐻚 𐻛 𐻜 𐻝 𐻞 𐻟 𐻠 𐻡 𐻢 𐻣 𐻤 𐻥 𐻦 𐻧 𐻨 𐻩 𐻪 𐻫 𐻬 𐻭 𐻮 𐻯
𐻰 𐻱 𐻲 𐻳 𐻴 𐻵 𐻶 𐻷 𐻸 𐻹 𐻺 𐻻 𐻼 𐻽 𐻾 𐻿 𐼀 𐼁 𐼂 𐼃 𐼄 𐼅 𐼆 𐼇 𐼈 𐼉 𐼊 𐼋 𐼌 𐼍
𐼎 𐼏 𐼐 𐼑 𐼒 𐼓 𐼔 𐼕 𐼖 𐼗 𐼘 𐼙 𐼚 𐼛 𐼜 𐼝 𐼞 𐼟 𐼠 𐼡 𐼢 𐼣 𐼤 𐼥 𐼦 𐼧 𐼨 𐼩 𐼪 𐼫
𐼬 𐼭 𐼮 𐼯 𐼰 𐼱 𐼲 𐼳 𐼴 𐼵 𐼶 𐼷 𐼸 𐼹 𐼺 𐼻 𐼼 𐼽 𐼾 𐼿 𐽀 𐽁 𐽂 𐽃 𐽄 𐽅 𐽆 𐽇 𐽈 𐽉
𐽊 𐽋 𐽌 𐽍 𐽎 𐽏 𐽐 𐽑 𐽒 𐽓 𐽔 𐽕 𐽖 𐽗 𐽘 𐽙 𐽚 𐽛 𐽜 𐽝 𐽞 𐽟 𐽠 𐽡 𐽢 𐽣 𐽤 𐽥 𐽦 𐽧
𐽨 𐽩 𐽪 𐽫 𐽬 𐽭 𐽮 𐽯 𐽰 𐽱 𐽲 𐽳 𐽴 𐽵 𐽶 𐽷 𐽸 𐽹 𐽺 𐽻 𐽼 𐽽 𐽾 𐽿 𐾀 𐾁 𐾂 𐾃 𐾄 𐾅
𐾆 𐾇 𐾈 𐾉 𐾊 𐾋 𐾌 𐾍 𐾎 𐾏 𐾐 𐾑 𐾒 𐾓 𐾔 𐾕 𐾖 𐾗 𐾘 𐾙 𐾚 𐾛 𐾜 𐾝 𐾞 𐾟 𐾠 𐾡 𐾢 𐾣
𐾤 𐾥 𐾦 𐾧 𐾨 𐾩 𐾪 𐾫 𐾬 𐾭 𐾮 𐾯 𐾰 𐾱 𐾲 𐾳 𐾴 𐾵 𐾶 𐾷 𐾸 𐾹 𐾺 𐾻 𐾼 𐾽 𐾾 𐾿 𐿀 𐿁
𐿂 𐿃 𐿄 𐿅 𐿆 𐿇 𐿈 𐿉 𐿊 𐿋 𐿌 𐿍 𐿎 𐿏 𐿐 𐿑 𐿒 𐿓 𐿔 𐿕 𐿖 𐿗 𐿘 𐿙 𐿚 𐿛 𐿜 𐿝 𐿞 𐿟
𐿠 𐿡 𐿢 𐿣 𐿤 𐿥 𐿦 𐿧 𐿨 𐿩 𐿪 𐿫 𐿬 𐿭 𐿮 𐿯 𐿰 𐿱 𐿲 𐿳 𐿴 𐿵 𐿶 𐿷 𐿸 𐿹 𐿺 𐿻 𐿼 𐿽
𐿾 𐿿 𑀀 𑀁 𑀂 𑀃 𑀄 𑀅 𑀆 𑀇 𑀈 𑀉 𑀊 𑀋 𑀌 𑀍 𑀎 𑀏 𑀐 𑀑 𑀒 𑀓 𑀔 𑀕 𑀖 𑀗 𑀘 𑀙 𑀚 𑀛
𑀜 𑀝 𑀞 𑀟 𑀠 𑀡 𑀢 𑀣 𑀤 𑀥 𑀦 𑀧 𑀨 𑀩 𑀪 𑀫 𑀬 𑀭 𑀮 𑀯 𑀰 𑀱 𑀲 𑀳 𑀴 𑀵 𑀶 𑀷 𑀸 𑀹
𑀺 𑀻 𑀼 𑀽 𑀾 𑀿 𑁀 𑁁 𑁂 𑁃 𑁄 𑁅 𑁆 𑁇 𑁈 𑁉 𑁊 𑁋 𑁌 𑁍 𑁎 𑁏 𑁐 𑁑 𑁒 𑁓 𑁔 𑁕 𑁖 𑁗
𑁘 𑁙 𑁚 𑁛 𑁜 𑁝 𑁞 𑁟 𑁠 𑁡 𑁢 𑁣 𑁤 𑁥 𑁦 𑁧 𑁨 𑁩 𑁪 𑁫 𑁬 𑁭 𑁮 𑁯 𑁰 𑁱 𑁲 𑁳 𑁴 𑁵
𑁶 𑁷 𑁸 𑁹 𑁺 𑁻 𑁼 𑁽 𑁾 𑁿 𑂀 𑂁 𑂂 𑂃 𑂄 𑂅 𑂆 𑂇 𑂈 𑂉 𑂊 𑂋 𑂌 𑂍 𑂎 𑂏 𑂐 𑂑 𑂒 𑂓
𑂔 𑂕 𑂖 𑂗 𑂘 𑂙 𑂚 𑂛 𑂜 𑂝 𑂞 𑂟 𑂠 𑂡 𑂢 𑂣 𑂤 𑂥 𑂦 𑂧 𑂨 𑂩 𑂪 𑂫 𑂬 𑂭 𑂮 𑂯 𑂰 𑂱
𑂲 𑂳 𑂴 𑂵 𑂶 𑂷 𑂸 𑂹 𑂺 𑂻 𑂼 𑂽 𑂾 𑂿 𑃀 𑃁 𑃂 𑃃 𑃄 𑃅 𑃆 𑃇 𑃈 𑃉 𑃊 𑃋 𑃌 𑃍 𑃎 𑃏
𑃐 𑃑 𑃒 𑃓 𑃔 𑃕 𑃖 𑃗 𑃘 𑃙 𑃚 𑃛 𑃜 𑃝 𑃞 𑃟 𑃠 𑃡 𑃢 𑃣 𑃤 𑃥 𑃦 𑃧 𑃨 𑃩 𑃪 𑃫 𑃬 𑃭
𑃮 𑃯 𑃰 𑃱 𑃲 𑃳 𑃴 𑃵 𑃶 𑃷 𑃸 𑃹 𑃺 𑃻 𑃼 𑃽 𑃾 𑃿 𑄀 𑄁 𑄂 𑄃 𑄄 𑄅 𑄆 𑄇 𑄈 𑄉 𑄊 𑄋
𑄌 𑄍 𑄎 𑄏 𑄐 𑄑 𑄒 𑄓 𑄔 𑄕 𑄖 𑄗 𑄘 𑄙 𑄚 𑄛 𑄜 𑄝 𑄞 𑄟 𑄠 𑄡 𑄢 𑄣 𑄤 𑄥 𑄦 𑄧 𑄨 𑄩
𑄪 𑄫 𑄬 𑄭 𑄮 𑄯 𑄰 𑄱 𑄲 𑄳 𑄴 𑄵 𑄶 𑄷 𑄸 𑄹 𑄺 𑄻 𑄼 𑄽 𑄾 𑄿 𑅀 𑅁 𑅂 𑅃 𑅄 𑅅 𑅆 𑅇
𑅈 𑅉 𑅊 𑅋 𑅌 𑅍 𑅎 𑅏 𑅐 𑅑 𑅒 𑅓 𑅔 𑅕 𑅖 𑅗 𑅘 𑅙 𑅚 𑅛 𑅜 𑅝 𑅞 𑅟 𑅠 𑅡 𑅢 𑅣 𑅤 𑅥
𑅦 𑅧 𑅨 𑅩 𑅪 𑅫 𑅬 𑅭 𑅮 𑅯

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
基本記号一覧
数値ありバージョン
数値なしバージョン(見やすい)
69000:[𐶈] 69001:[𐶉] 69002:[𐶊] 69003:[𐶋] 69004:[𐶌] 69005:[𐶍] 69006:[𐶎] 69007:[𐶏] 69008:[𐶐] 69009:[𐶑]
69010:[𐶒] 69011:[𐶓] 69012:[𐶔] 69013:[𐶕] 69014:[𐶖] 69015:[𐶗] 69016:[𐶘] 69017:[𐶙] 69018:[𐶚] 69019:[𐶛]
69020:[𐶜] 69021:[𐶝] 69022:[𐶞] 69023:[𐶟] 69024:[𐶠] 69025:[𐶡] 69026:[𐶢] 69027:[𐶣] 69028:[𐶤] 69029:[𐶥]
69030:[𐶦] 69031:[𐶧] 69032:[𐶨] 69033:[𐶩] 69034:[𐶪] 69035:[𐶫] 69036:[𐶬] 69037:[𐶭] 69038:[𐶮] 69039:[𐶯]
69040:[𐶰] 69041:[𐶱] 69042:[𐶲] 69043:[𐶳] 69044:[𐶴] 69045:[𐶵] 69046:[𐶶] 69047:[𐶷] 69048:[𐶸] 69049:[𐶹]
69050:[𐶺] 69051:[𐶻] 69052:[𐶼] 69053:[𐶽] 69054:[𐶾] 69055:[𐶿] 69056:[𐷀] 69057:[𐷁] 69058:[𐷂] 69059:[𐷃]
69060:[𐷄] 69061:[𐷅] 69062:[𐷆] 69063:[𐷇] 69064:[𐷈] 69065:[𐷉] 69066:[𐷊] 69067:[𐷋] 69068:[𐷌] 69069:[𐷍]
69070:[𐷎] 69071:[𐷏] 69072:[𐷐] 69073:[𐷑] 69074:[𐷒] 69075:[𐷓] 69076:[𐷔] 69077:[𐷕] 69078:[𐷖] 69079:[𐷗]
69080:[𐷘] 69081:[𐷙] 69082:[𐷚] 69083:[𐷛] 69084:[𐷜] 69085:[𐷝] 69086:[𐷞] 69087:[𐷟] 69088:[𐷠] 69089:[𐷡]
69090:[𐷢] 69091:[𐷣] 69092:[𐷤] 69093:[𐷥] 69094:[𐷦] 69095:[𐷧] 69096:[𐷨] 69097:[𐷩] 69098:[𐷪] 69099:[𐷫]
69100:[𐷬] 69101:[𐷭] 69102:[𐷮] 69103:[𐷯] 69104:[𐷰] 69105:[𐷱] 69106:[𐷲] 69107:[𐷳] 69108:[𐷴] 69109:[𐷵]
69110:[𐷶] 69111:[𐷷] 69112:[𐷸] 69113:[𐷹] 69114:[𐷺] 69115:[𐷻] 69116:[𐷼] 69117:[𐷽] 69118:[𐷾] 69119:[𐷿]
69120:[𐸀] 69121:[𐸁] 69122:[𐸂] 69123:[𐸃] 69124:[𐸄] 69125:[𐸅] 69126:[𐸆] 69127:[𐸇] 69128:[𐸈] 69129:[𐸉]
69130:[𐸊] 69131:[𐸋] 69132:[𐸌] 69133:[𐸍] 69134:[𐸎] 69135:[𐸏] 69136:[𐸐] 69137:[𐸑] 69138:[𐸒] 69139:[𐸓]
69140:[𐸔] 69141:[𐸕] 69142:[𐸖] 69143:[𐸗] 69144:[𐸘] 69145:[𐸙] 69146:[𐸚] 69147:[𐸛] 69148:[𐸜] 69149:[𐸝]
69150:[𐸞] 69151:[𐸟] 69152:[𐸠] 69153:[𐸡] 69154:[𐸢] 69155:[𐸣] 69156:[𐸤] 69157:[𐸥] 69158:[𐸦] 69159:[𐸧]
69160:[𐸨] 69161:[𐸩] 69162:[𐸪] 69163:[𐸫] 69164:[𐸬] 69165:[𐸭] 69166:[𐸮] 69167:[𐸯] 69168:[𐸰] 69169:[𐸱]
69170:[𐸲] 69171:[𐸳] 69172:[𐸴] 69173:[𐸵] 69174:[𐸶] 69175:[𐸷] 69176:[𐸸] 69177:[𐸹] 69178:[𐸺] 69179:[𐸻]
69180:[𐸼] 69181:[𐸽] 69182:[𐸾] 69183:[𐸿] 69184:[𐹀] 69185:[𐹁] 69186:[𐹂] 69187:[𐹃] 69188:[𐹄] 69189:[𐹅]
69190:[𐹆] 69191:[𐹇] 69192:[𐹈] 69193:[𐹉] 69194:[𐹊] 69195:[𐹋] 69196:[𐹌] 69197:[𐹍] 69198:[𐹎] 69199:[𐹏]
69200:[𐹐] 69201:[𐹑] 69202:[𐹒] 69203:[𐹓] 69204:[𐹔] 69205:[𐹕] 69206:[𐹖] 69207:[𐹗] 69208:[𐹘] 69209:[𐹙]
69210:[𐹚] 69211:[𐹛] 69212:[𐹜] 69213:[𐹝] 69214:[𐹞] 69215:[𐹟] 69216:[𐹠] 69217:[𐹡] 69218:[𐹢] 69219:[𐹣]
69220:[𐹤] 69221:[𐹥] 69222:[𐹦] 69223:[𐹧] 69224:[𐹨] 69225:[𐹩] 69226:[𐹪] 69227:[𐹫] 69228:[𐹬] 69229:[𐹭]
69230:[𐹮] 69231:[𐹯] 69232:[𐹰] 69233:[𐹱] 69234:[𐹲] 69235:[𐹳] 69236:[𐹴] 69237:[𐹵] 69238:[𐹶] 69239:[𐹷]
69240:[𐹸] 69241:[𐹹] 69242:[𐹺] 69243:[𐹻] 69244:[𐹼] 69245:[𐹽] 69246:[𐹾] 69247:[𐹿] 69248:[𐺀] 69249:[𐺁]
69250:[𐺂] 69251:[𐺃] 69252:[𐺄] 69253:[𐺅] 69254:[𐺆] 69255:[𐺇] 69256:[𐺈] 69257:[𐺉] 69258:[𐺊] 69259:[𐺋]
69260:[𐺌] 69261:[𐺍] 69262:[𐺎] 69263:[𐺏] 69264:[𐺐] 69265:[𐺑] 69266:[𐺒] 69267:[𐺓] 69268:[𐺔] 69269:[𐺕]
69270:[𐺖] 69271:[𐺗] 69272:[𐺘] 69273:[𐺙] 69274:[𐺚] 69275:[𐺛] 69276:[𐺜] 69277:[𐺝] 69278:[𐺞] 69279:[𐺟]
69280:[𐺠] 69281:[𐺡] 69282:[𐺢] 69283:[𐺣] 69284:[𐺤] 69285:[𐺥] 69286:[𐺦] 69287:[𐺧] 69288:[𐺨] 69289:[𐺩]
69290:[𐺪] 69291:[𐺫] 69292:[𐺬] 69293:[𐺭] 69294:[𐺮] 69295:[𐺯] 69296:[𐺰] 69297:[𐺱] 69298:[𐺲] 69299:[𐺳]
69300:[𐺴] 69301:[𐺵] 69302:[𐺶] 69303:[𐺷] 69304:[𐺸] 69305:[𐺹] 69306:[𐺺] 69307:[𐺻] 69308:[𐺼] 69309:[𐺽]
69310:[𐺾] 69311:[𐺿] 69312:[𐻀] 69313:[𐻁] 69314:[𐻂] 69315:[𐻃] 69316:[𐻄] 69317:[𐻅] 69318:[𐻆] 69319:[𐻇]
69320:[𐻈] 69321:[𐻉] 69322:[𐻊] 69323:[𐻋] 69324:[𐻌] 69325:[𐻍] 69326:[𐻎] 69327:[𐻏] 69328:[𐻐] 69329:[𐻑]
69330:[𐻒] 69331:[𐻓] 69332:[𐻔] 69333:[𐻕] 69334:[𐻖] 69335:[𐻗] 69336:[𐻘] 69337:[𐻙] 69338:[𐻚] 69339:[𐻛]
69340:[𐻜] 69341:[𐻝] 69342:[𐻞] 69343:[𐻟] 69344:[𐻠] 69345:[𐻡] 69346:[𐻢] 69347:[𐻣] 69348:[𐻤] 69349:[𐻥]
69350:[𐻦] 69351:[𐻧] 69352:[𐻨] 69353:[𐻩] 69354:[𐻪] 69355:[𐻫] 69356:[𐻬] 69357:[𐻭] 69358:[𐻮] 69359:[𐻯]
69360:[𐻰] 69361:[𐻱] 69362:[𐻲] 69363:[𐻳] 69364:[𐻴] 69365:[𐻵] 69366:[𐻶] 69367:[𐻷] 69368:[𐻸] 69369:[𐻹]
69370:[𐻺] 69371:[𐻻] 69372:[𐻼] 69373:[𐻽] 69374:[𐻾] 69375:[𐻿] 69376:[𐼀] 69377:[𐼁] 69378:[𐼂] 69379:[𐼃]
69380:[𐼄] 69381:[𐼅] 69382:[𐼆] 69383:[𐼇] 69384:[𐼈] 69385:[𐼉] 69386:[𐼊] 69387:[𐼋] 69388:[𐼌] 69389:[𐼍]
69390:[𐼎] 69391:[𐼏] 69392:[𐼐] 69393:[𐼑] 69394:[𐼒] 69395:[𐼓] 69396:[𐼔] 69397:[𐼕] 69398:[𐼖] 69399:[𐼗]
69400:[𐼘] 69401:[𐼙] 69402:[𐼚] 69403:[𐼛] 69404:[𐼜] 69405:[𐼝] 69406:[𐼞] 69407:[𐼟] 69408:[𐼠] 69409:[𐼡]
69410:[𐼢] 69411:[𐼣] 69412:[𐼤] 69413:[𐼥] 69414:[𐼦] 69415:[𐼧] 69416:[𐼨] 69417:[𐼩] 69418:[𐼪] 69419:[𐼫]
69420:[𐼬] 69421:[𐼭] 69422:[𐼮] 69423:[𐼯] 69424:[𐼰] 69425:[𐼱] 69426:[𐼲] 69427:[𐼳] 69428:[𐼴] 69429:[𐼵]
69430:[𐼶] 69431:[𐼷] 69432:[𐼸] 69433:[𐼹] 69434:[𐼺] 69435:[𐼻] 69436:[𐼼] 69437:[𐼽] 69438:[𐼾] 69439:[𐼿]
69440:[𐽀] 69441:[𐽁] 69442:[𐽂] 69443:[𐽃] 69444:[𐽄] 69445:[𐽅] 69446:[𐽆] 69447:[𐽇] 69448:[𐽈] 69449:[𐽉]
69450:[𐽊] 69451:[𐽋] 69452:[𐽌] 69453:[𐽍] 69454:[𐽎] 69455:[𐽏] 69456:[𐽐] 69457:[𐽑] 69458:[𐽒] 69459:[𐽓]
69460:[𐽔] 69461:[𐽕] 69462:[𐽖] 69463:[𐽗] 69464:[𐽘] 69465:[𐽙] 69466:[𐽚] 69467:[𐽛] 69468:[𐽜] 69469:[𐽝]
69470:[𐽞] 69471:[𐽟] 69472:[𐽠] 69473:[𐽡] 69474:[𐽢] 69475:[𐽣] 69476:[𐽤] 69477:[𐽥] 69478:[𐽦] 69479:[𐽧]
69480:[𐽨] 69481:[𐽩] 69482:[𐽪] 69483:[𐽫] 69484:[𐽬] 69485:[𐽭] 69486:[𐽮] 69487:[𐽯] 69488:[𐽰] 69489:[𐽱]
69490:[𐽲] 69491:[𐽳] 69492:[𐽴] 69493:[𐽵] 69494:[𐽶] 69495:[𐽷] 69496:[𐽸] 69497:[𐽹] 69498:[𐽺] 69499:[𐽻]
69500:[𐽼] 69501:[𐽽] 69502:[𐽾] 69503:[𐽿] 69504:[𐾀] 69505:[𐾁] 69506:[𐾂] 69507:[𐾃] 69508:[𐾄] 69509:[𐾅]
69510:[𐾆] 69511:[𐾇] 69512:[𐾈] 69513:[𐾉] 69514:[𐾊] 69515:[𐾋] 69516:[𐾌] 69517:[𐾍] 69518:[𐾎] 69519:[𐾏]
69520:[𐾐] 69521:[𐾑] 69522:[𐾒] 69523:[𐾓] 69524:[𐾔] 69525:[𐾕] 69526:[𐾖] 69527:[𐾗] 69528:[𐾘] 69529:[𐾙]
69530:[𐾚] 69531:[𐾛] 69532:[𐾜] 69533:[𐾝] 69534:[𐾞] 69535:[𐾟] 69536:[𐾠] 69537:[𐾡] 69538:[𐾢] 69539:[𐾣]
69540:[𐾤] 69541:[𐾥] 69542:[𐾦] 69543:[𐾧] 69544:[𐾨] 69545:[𐾩] 69546:[𐾪] 69547:[𐾫] 69548:[𐾬] 69549:[𐾭]
69550:[𐾮] 69551:[𐾯] 69552:[𐾰] 69553:[𐾱] 69554:[𐾲] 69555:[𐾳] 69556:[𐾴] 69557:[𐾵] 69558:[𐾶] 69559:[𐾷]
69560:[𐾸] 69561:[𐾹] 69562:[𐾺] 69563:[𐾻] 69564:[𐾼] 69565:[𐾽] 69566:[𐾾] 69567:[𐾿] 69568:[𐿀] 69569:[𐿁]
69570:[𐿂] 69571:[𐿃] 69572:[𐿄] 69573:[𐿅] 69574:[𐿆] 69575:[𐿇] 69576:[𐿈] 69577:[𐿉] 69578:[𐿊] 69579:[𐿋]
69580:[𐿌] 69581:[𐿍] 69582:[𐿎] 69583:[𐿏] 69584:[𐿐] 69585:[𐿑] 69586:[𐿒] 69587:[𐿓] 69588:[𐿔] 69589:[𐿕]
69590:[𐿖] 69591:[𐿗] 69592:[𐿘] 69593:[𐿙] 69594:[𐿚] 69595:[𐿛] 69596:[𐿜] 69597:[𐿝] 69598:[𐿞] 69599:[𐿟]
69600:[𐿠] 69601:[𐿡] 69602:[𐿢] 69603:[𐿣] 69604:[𐿤] 69605:[𐿥] 69606:[𐿦] 69607:[𐿧] 69608:[𐿨] 69609:[𐿩]
69610:[𐿪] 69611:[𐿫] 69612:[𐿬] 69613:[𐿭] 69614:[𐿮] 69615:[𐿯] 69616:[𐿰] 69617:[𐿱] 69618:[𐿲] 69619:[𐿳]
69620:[𐿴] 69621:[𐿵] 69622:[𐿶] 69623:[𐿷] 69624:[𐿸] 69625:[𐿹] 69626:[𐿺] 69627:[𐿻] 69628:[𐿼] 69629:[𐿽]
69630:[𐿾] 69631:[𐿿] 69632:[𑀀] 69633:[𑀁] 69634:[𑀂] 69635:[𑀃] 69636:[𑀄] 69637:[𑀅] 69638:[𑀆] 69639:[𑀇]
69640:[𑀈] 69641:[𑀉] 69642:[𑀊] 69643:[𑀋] 69644:[𑀌] 69645:[𑀍] 69646:[𑀎] 69647:[𑀏] 69648:[𑀐] 69649:[𑀑]
69650:[𑀒] 69651:[𑀓] 69652:[𑀔] 69653:[𑀕] 69654:[𑀖] 69655:[𑀗] 69656:[𑀘] 69657:[𑀙] 69658:[𑀚] 69659:[𑀛]
69660:[𑀜] 69661:[𑀝] 69662:[𑀞] 69663:[𑀟] 69664:[𑀠] 69665:[𑀡] 69666:[𑀢] 69667:[𑀣] 69668:[𑀤] 69669:[𑀥]
69670:[𑀦] 69671:[𑀧] 69672:[𑀨] 69673:[𑀩] 69674:[𑀪] 69675:[𑀫] 69676:[𑀬] 69677:[𑀭] 69678:[𑀮] 69679:[𑀯]
69680:[𑀰] 69681:[𑀱] 69682:[𑀲] 69683:[𑀳] 69684:[𑀴] 69685:[𑀵] 69686:[𑀶] 69687:[𑀷] 69688:[𑀸] 69689:[𑀹]
69690:[𑀺] 69691:[𑀻] 69692:[𑀼] 69693:[𑀽] 69694:[𑀾] 69695:[𑀿] 69696:[𑁀] 69697:[𑁁] 69698:[𑁂] 69699:[𑁃]
69700:[𑁄] 69701:[𑁅] 69702:[𑁆] 69703:[𑁇] 69704:[𑁈] 69705:[𑁉] 69706:[𑁊] 69707:[𑁋] 69708:[𑁌] 69709:[𑁍]
69710:[𑁎] 69711:[𑁏] 69712:[𑁐] 69713:[𑁑] 69714:[𑁒] 69715:[𑁓] 69716:[𑁔] 69717:[𑁕] 69718:[𑁖] 69719:[𑁗]
69720:[𑁘] 69721:[𑁙] 69722:[𑁚] 69723:[𑁛] 69724:[𑁜] 69725:[𑁝] 69726:[𑁞] 69727:[𑁟] 69728:[𑁠] 69729:[𑁡]
69730:[𑁢] 69731:[𑁣] 69732:[𑁤] 69733:[𑁥] 69734:[𑁦] 69735:[𑁧] 69736:[𑁨] 69737:[𑁩] 69738:[𑁪] 69739:[𑁫]
69740:[𑁬] 69741:[𑁭] 69742:[𑁮] 69743:[𑁯] 69744:[𑁰] 69745:[𑁱] 69746:[𑁲] 69747:[𑁳] 69748:[𑁴] 69749:[𑁵]
69750:[𑁶] 69751:[𑁷] 69752:[𑁸] 69753:[𑁹] 69754:[𑁺] 69755:[𑁻] 69756:[𑁼] 69757:[𑁽] 69758:[𑁾] 69759:[𑁿]
69760:[𑂀] 69761:[𑂁] 69762:[𑂂] 69763:[𑂃] 69764:[𑂄] 69765:[𑂅] 69766:[𑂆] 69767:[𑂇] 69768:[𑂈] 69769:[𑂉]
69770:[𑂊] 69771:[𑂋] 69772:[𑂌] 69773:[𑂍] 69774:[𑂎] 69775:[𑂏] 69776:[𑂐] 69777:[𑂑] 69778:[𑂒] 69779:[𑂓]
69780:[𑂔] 69781:[𑂕] 69782:[𑂖] 69783:[𑂗] 69784:[𑂘] 69785:[𑂙] 69786:[𑂚] 69787:[𑂛] 69788:[𑂜] 69789:[𑂝]
69790:[𑂞] 69791:[𑂟] 69792:[𑂠] 69793:[𑂡] 69794:[𑂢] 69795:[𑂣] 69796:[𑂤] 69797:[𑂥] 69798:[𑂦] 69799:[𑂧]
69800:[𑂨] 69801:[𑂩] 69802:[𑂪] 69803:[𑂫] 69804:[𑂬] 69805:[𑂭] 69806:[𑂮] 69807:[𑂯] 69808:[𑂰] 69809:[𑂱]
69810:[𑂲] 69811:[𑂳] 69812:[𑂴] 69813:[𑂵] 69814:[𑂶] 69815:[𑂷] 69816:[𑂸] 69817:[𑂹] 69818:[𑂺] 69819:[𑂻]
69820:[𑂼] 69821:[𑂽] 69822:[𑂾] 69823:[𑂿] 69824:[𑃀] 69825:[𑃁] 69826:[𑃂] 69827:[𑃃] 69828:[𑃄] 69829:[𑃅]
69830:[𑃆] 69831:[𑃇] 69832:[𑃈] 69833:[𑃉] 69834:[𑃊] 69835:[𑃋] 69836:[𑃌] 69837:[𑃍] 69838:[𑃎] 69839:[𑃏]
69840:[𑃐] 69841:[𑃑] 69842:[𑃒] 69843:[𑃓] 69844:[𑃔] 69845:[𑃕] 69846:[𑃖] 69847:[𑃗] 69848:[𑃘] 69849:[𑃙]
69850:[𑃚] 69851:[𑃛] 69852:[𑃜] 69853:[𑃝] 69854:[𑃞] 69855:[𑃟] 69856:[𑃠] 69857:[𑃡] 69858:[𑃢] 69859:[𑃣]
69860:[𑃤] 69861:[𑃥] 69862:[𑃦] 69863:[𑃧] 69864:[𑃨] 69865:[𑃩] 69866:[𑃪] 69867:[𑃫] 69868:[𑃬] 69869:[𑃭]
69870:[𑃮] 69871:[𑃯] 69872:[𑃰] 69873:[𑃱] 69874:[𑃲] 69875:[𑃳] 69876:[𑃴] 69877:[𑃵] 69878:[𑃶] 69879:[𑃷]
69880:[𑃸] 69881:[𑃹] 69882:[𑃺] 69883:[𑃻] 69884:[𑃼] 69885:[𑃽] 69886:[𑃾] 69887:[𑃿] 69888:[𑄀] 69889:[𑄁]
69890:[𑄂] 69891:[𑄃] 69892:[𑄄] 69893:[𑄅] 69894:[𑄆] 69895:[𑄇] 69896:[𑄈] 69897:[𑄉] 69898:[𑄊] 69899:[𑄋]
69900:[𑄌] 69901:[𑄍] 69902:[𑄎] 69903:[𑄏] 69904:[𑄐] 69905:[𑄑] 69906:[𑄒] 69907:[𑄓] 69908:[𑄔] 69909:[𑄕]
69910:[𑄖] 69911:[𑄗] 69912:[𑄘] 69913:[𑄙] 69914:[𑄚] 69915:[𑄛] 69916:[𑄜] 69917:[𑄝] 69918:[𑄞] 69919:[𑄟]
69920:[𑄠] 69921:[𑄡] 69922:[𑄢] 69923:[𑄣] 69924:[𑄤] 69925:[𑄥] 69926:[𑄦] 69927:[𑄧] 69928:[𑄨] 69929:[𑄩]
69930:[𑄪] 69931:[𑄫] 69932:[𑄬] 69933:[𑄭] 69934:[𑄮] 69935:[𑄯] 69936:[𑄰] 69937:[𑄱] 69938:[𑄲] 69939:[𑄳]
69940:[𑄴] 69941:[𑄵] 69942:[𑄶] 69943:[𑄷] 69944:[𑄸] 69945:[𑄹] 69946:[𑄺] 69947:[𑄻] 69948:[𑄼] 69949:[𑄽]
69950:[𑄾] 69951:[𑄿] 69952:[𑅀] 69953:[𑅁] 69954:[𑅂] 69955:[𑅃] 69956:[𑅄] 69957:[𑅅] 69958:[𑅆] 69959:[𑅇]
69960:[𑅈] 69961:[𑅉] 69962:[𑅊] 69963:[𑅋] 69964:[𑅌] 69965:[𑅍] 69966:[𑅎] 69967:[𑅏] 69968:[𑅐] 69969:[𑅑]
69970:[𑅒] 69971:[𑅓] 69972:[𑅔] 69973:[𑅕] 69974:[𑅖] 69975:[𑅗] 69976:[𑅘] 69977:[𑅙] 69978:[𑅚] 69979:[𑅛]
69980:[𑅜] 69981:[𑅝] 69982:[𑅞] 69983:[𑅟] 69984:[𑅠] 69985:[𑅡] 69986:[𑅢] 69987:[𑅣] 69988:[𑅤] 69989:[𑅥]
69990:[𑅦] 69991:[𑅧] 69992:[𑅨] 69993:[𑅩] 69994:[𑅪] 69995:[𑅫] 69996:[𑅬] 69997:[𑅭] 69998:[𑅮] 69999:[𑅯]