Unicode一覧表
特殊記号一覧表

記号を表示する際は「&#****;」(*****に数字が入る)と入力してください。

表示範囲:70000->70999


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
𑅰 𑅱 𑅲 𑅳 𑅴 𑅵 𑅶 𑅷 𑅸 𑅹 𑅺 𑅻 𑅼 𑅽 𑅾 𑅿 𑆀 𑆁 𑆂 𑆃 𑆄 𑆅 𑆆 𑆇 𑆈 𑆉 𑆊 𑆋 𑆌 𑆍
𑆎 𑆏 𑆐 𑆑 𑆒 𑆓 𑆔 𑆕 𑆖 𑆗 𑆘 𑆙 𑆚 𑆛 𑆜 𑆝 𑆞 𑆟 𑆠 𑆡 𑆢 𑆣 𑆤 𑆥 𑆦 𑆧 𑆨 𑆩 𑆪 𑆫
𑆬 𑆭 𑆮 𑆯 𑆰 𑆱 𑆲 𑆳 𑆴 𑆵 𑆶 𑆷 𑆸 𑆹 𑆺 𑆻 𑆼 𑆽 𑆾 𑆿 𑇀 𑇁 𑇂 𑇃 𑇄 𑇅 𑇆 𑇇 𑇈 𑇉
𑇊 𑇋 𑇌 𑇍 𑇎 𑇏 𑇐 𑇑 𑇒 𑇓 𑇔 𑇕 𑇖 𑇗 𑇘 𑇙 𑇚 𑇛 𑇜 𑇝 𑇞 𑇟 𑇠 𑇡 𑇢 𑇣 𑇤 𑇥 𑇦 𑇧
𑇨 𑇩 𑇪 𑇫 𑇬 𑇭 𑇮 𑇯 𑇰 𑇱 𑇲 𑇳 𑇴 𑇵 𑇶 𑇷 𑇸 𑇹 𑇺 𑇻 𑇼 𑇽 𑇾 𑇿 𑈀 𑈁 𑈂 𑈃 𑈄 𑈅
𑈆 𑈇 𑈈 𑈉 𑈊 𑈋 𑈌 𑈍 𑈎 𑈏 𑈐 𑈑 𑈒 𑈓 𑈔 𑈕 𑈖 𑈗 𑈘 𑈙 𑈚 𑈛 𑈜 𑈝 𑈞 𑈟 𑈠 𑈡 𑈢 𑈣
𑈤 𑈥 𑈦 𑈧 𑈨 𑈩 𑈪 𑈫 𑈬 𑈭 𑈮 𑈯 𑈰 𑈱 𑈲 𑈳 𑈴 𑈵 𑈶 𑈷 𑈸 𑈹 𑈺 𑈻 𑈼 𑈽 𑈾 𑈿 𑉀 𑉁
𑉂 𑉃 𑉄 𑉅 𑉆 𑉇 𑉈 𑉉 𑉊 𑉋 𑉌 𑉍 𑉎 𑉏 𑉐 𑉑 𑉒 𑉓 𑉔 𑉕 𑉖 𑉗 𑉘 𑉙 𑉚 𑉛 𑉜 𑉝 𑉞 𑉟
𑉠 𑉡 𑉢 𑉣 𑉤 𑉥 𑉦 𑉧 𑉨 𑉩 𑉪 𑉫 𑉬 𑉭 𑉮 𑉯 𑉰 𑉱 𑉲 𑉳 𑉴 𑉵 𑉶 𑉷 𑉸 𑉹 𑉺 𑉻 𑉼 𑉽
𑉾 𑉿 𑊀 𑊁 𑊂 𑊃 𑊄 𑊅 𑊆 𑊇 𑊈 𑊉 𑊊 𑊋 𑊌 𑊍 𑊎 𑊏 𑊐 𑊑 𑊒 𑊓 𑊔 𑊕 𑊖 𑊗 𑊘 𑊙 𑊚 𑊛
𑊜 𑊝 𑊞 𑊟 𑊠 𑊡 𑊢 𑊣 𑊤 𑊥 𑊦 𑊧 𑊨 𑊩 𑊪 𑊫 𑊬 𑊭 𑊮 𑊯 𑊰 𑊱 𑊲 𑊳 𑊴 𑊵 𑊶 𑊷 𑊸 𑊹
𑊺 𑊻 𑊼 𑊽 𑊾 𑊿 𑋀 𑋁 𑋂 𑋃 𑋄 𑋅 𑋆 𑋇 𑋈 𑋉 𑋊 𑋋 𑋌 𑋍 𑋎 𑋏 𑋐 𑋑 𑋒 𑋓 𑋔 𑋕 𑋖 𑋗
𑋘 𑋙 𑋚 𑋛 𑋜 𑋝 𑋞 𑋟 𑋠 𑋡 𑋢 𑋣 𑋤 𑋥 𑋦 𑋧 𑋨 𑋩 𑋪 𑋫 𑋬 𑋭 𑋮 𑋯 𑋰 𑋱 𑋲 𑋳 𑋴 𑋵
𑋶 𑋷 𑋸 𑋹 𑋺 𑋻 𑋼 𑋽 𑋾 𑋿 𑌀 𑌁 𑌂 𑌃 𑌄 𑌅 𑌆 𑌇 𑌈 𑌉 𑌊 𑌋 𑌌 𑌍 𑌎 𑌏 𑌐 𑌑 𑌒 𑌓
𑌔 𑌕 𑌖 𑌗 𑌘 𑌙 𑌚 𑌛 𑌜 𑌝 𑌞 𑌟 𑌠 𑌡 𑌢 𑌣 𑌤 𑌥 𑌦 𑌧 𑌨 𑌩 𑌪 𑌫 𑌬 𑌭 𑌮 𑌯 𑌰 𑌱
𑌲 𑌳 𑌴 𑌵 𑌶 𑌷 𑌸 𑌹 𑌺 𑌻 𑌼 𑌽 𑌾 𑌿 𑍀 𑍁 𑍂 𑍃 𑍄 𑍅 𑍆 𑍇 𑍈 𑍉 𑍊 𑍋 𑍌 𑍍 𑍎 𑍏
𑍐 𑍑 𑍒 𑍓 𑍔 𑍕 𑍖 𑍗 𑍘 𑍙 𑍚 𑍛 𑍜 𑍝 𑍞 𑍟 𑍠 𑍡 𑍢 𑍣 𑍤 𑍥 𑍦 𑍧 𑍨 𑍩 𑍪 𑍫 𑍬 𑍭
𑍮 𑍯 𑍰 𑍱 𑍲 𑍳 𑍴 𑍵 𑍶 𑍷 𑍸 𑍹 𑍺 𑍻 𑍼 𑍽 𑍾 𑍿 𑎀 𑎁 𑎂 𑎃 𑎄 𑎅 𑎆 𑎇 𑎈 𑎉 𑎊 𑎋
𑎌 𑎍 𑎎 𑎏 𑎐 𑎑 𑎒 𑎓 𑎔 𑎕 𑎖 𑎗 𑎘 𑎙 𑎚 𑎛 𑎜 𑎝 𑎞 𑎟 𑎠 𑎡 𑎢 𑎣 𑎤 𑎥 𑎦 𑎧 𑎨 𑎩
𑎪 𑎫 𑎬 𑎭 𑎮 𑎯 𑎰 𑎱 𑎲 𑎳 𑎴 𑎵 𑎶 𑎷 𑎸 𑎹 𑎺 𑎻 𑎼 𑎽 𑎾 𑎿 𑏀 𑏁 𑏂 𑏃 𑏄 𑏅 𑏆 𑏇
𑏈 𑏉 𑏊 𑏋 𑏌 𑏍 𑏎 𑏏 𑏐 𑏑 𑏒 𑏓 𑏔 𑏕 𑏖 𑏗 𑏘 𑏙 𑏚 𑏛 𑏜 𑏝 𑏞 𑏟 𑏠 𑏡 𑏢 𑏣 𑏤 𑏥
𑏦 𑏧 𑏨 𑏩 𑏪 𑏫 𑏬 𑏭 𑏮 𑏯 𑏰 𑏱 𑏲 𑏳 𑏴 𑏵 𑏶 𑏷 𑏸 𑏹 𑏺 𑏻 𑏼 𑏽 𑏾 𑏿 𑐀 𑐁 𑐂 𑐃
𑐄 𑐅 𑐆 𑐇 𑐈 𑐉 𑐊 𑐋 𑐌 𑐍 𑐎 𑐏 𑐐 𑐑 𑐒 𑐓 𑐔 𑐕 𑐖 𑐗 𑐘 𑐙 𑐚 𑐛 𑐜 𑐝 𑐞 𑐟 𑐠 𑐡
𑐢 𑐣 𑐤 𑐥 𑐦 𑐧 𑐨 𑐩 𑐪 𑐫 𑐬 𑐭 𑐮 𑐯 𑐰 𑐱 𑐲 𑐳 𑐴 𑐵 𑐶 𑐷 𑐸 𑐹 𑐺 𑐻 𑐼 𑐽 𑐾 𑐿
𑑀 𑑁 𑑂 𑑃 𑑄 𑑅 𑑆 𑑇 𑑈 𑑉 𑑊 𑑋 𑑌 𑑍 𑑎 𑑏 𑑐 𑑑 𑑒 𑑓 𑑔 𑑕 𑑖 𑑗 𑑘 𑑙 𑑚 𑑛 𑑜 𑑝
𑑞 𑑟 𑑠 𑑡 𑑢 𑑣 𑑤 𑑥 𑑦 𑑧 𑑨 𑑩 𑑪 𑑫 𑑬 𑑭 𑑮 𑑯 𑑰 𑑱 𑑲 𑑳 𑑴 𑑵 𑑶 𑑷 𑑸 𑑹 𑑺 𑑻
𑑼 𑑽 𑑾 𑑿 𑒀 𑒁 𑒂 𑒃 𑒄 𑒅 𑒆 𑒇 𑒈 𑒉 𑒊 𑒋 𑒌 𑒍 𑒎 𑒏 𑒐 𑒑 𑒒 𑒓 𑒔 𑒕 𑒖 𑒗 𑒘 𑒙
𑒚 𑒛 𑒜 𑒝 𑒞 𑒟 𑒠 𑒡 𑒢 𑒣 𑒤 𑒥 𑒦 𑒧 𑒨 𑒩 𑒪 𑒫 𑒬 𑒭 𑒮 𑒯 𑒰 𑒱 𑒲 𑒳 𑒴 𑒵 𑒶 𑒷
𑒸 𑒹 𑒺 𑒻 𑒼 𑒽 𑒾 𑒿 𑓀 𑓁 𑓂 𑓃 𑓄 𑓅 𑓆 𑓇 𑓈 𑓉 𑓊 𑓋 𑓌 𑓍 𑓎 𑓏 𑓐 𑓑 𑓒 𑓓 𑓔 𑓕
𑓖 𑓗 𑓘 𑓙 𑓚 𑓛 𑓜 𑓝 𑓞 𑓟 𑓠 𑓡 𑓢 𑓣 𑓤 𑓥 𑓦 𑓧 𑓨 𑓩 𑓪 𑓫 𑓬 𑓭 𑓮 𑓯 𑓰 𑓱 𑓲 𑓳
𑓴 𑓵 𑓶 𑓷 𑓸 𑓹 𑓺 𑓻 𑓼 𑓽 𑓾 𑓿 𑔀 𑔁 𑔂 𑔃 𑔄 𑔅 𑔆 𑔇 𑔈 𑔉 𑔊 𑔋 𑔌 𑔍 𑔎 𑔏 𑔐 𑔑
𑔒 𑔓 𑔔 𑔕 𑔖 𑔗 𑔘 𑔙 𑔚 𑔛 𑔜 𑔝 𑔞 𑔟 𑔠 𑔡 𑔢 𑔣 𑔤 𑔥 𑔦 𑔧 𑔨 𑔩 𑔪 𑔫 𑔬 𑔭 𑔮 𑔯
𑔰 𑔱 𑔲 𑔳 𑔴 𑔵 𑔶 𑔷 𑔸 𑔹 𑔺 𑔻 𑔼 𑔽 𑔾 𑔿 𑕀 𑕁 𑕂 𑕃 𑕄 𑕅 𑕆 𑕇 𑕈 𑕉 𑕊 𑕋 𑕌 𑕍
𑕎 𑕏 𑕐 𑕑 𑕒 𑕓 𑕔 𑕕 𑕖 𑕗

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
基本記号一覧
数値ありバージョン
数値なしバージョン(見やすい)
70000:[𑅰] 70001:[𑅱] 70002:[𑅲] 70003:[𑅳] 70004:[𑅴] 70005:[𑅵] 70006:[𑅶] 70007:[𑅷] 70008:[𑅸] 70009:[𑅹]
70010:[𑅺] 70011:[𑅻] 70012:[𑅼] 70013:[𑅽] 70014:[𑅾] 70015:[𑅿] 70016:[𑆀] 70017:[𑆁] 70018:[𑆂] 70019:[𑆃]
70020:[𑆄] 70021:[𑆅] 70022:[𑆆] 70023:[𑆇] 70024:[𑆈] 70025:[𑆉] 70026:[𑆊] 70027:[𑆋] 70028:[𑆌] 70029:[𑆍]
70030:[𑆎] 70031:[𑆏] 70032:[𑆐] 70033:[𑆑] 70034:[𑆒] 70035:[𑆓] 70036:[𑆔] 70037:[𑆕] 70038:[𑆖] 70039:[𑆗]
70040:[𑆘] 70041:[𑆙] 70042:[𑆚] 70043:[𑆛] 70044:[𑆜] 70045:[𑆝] 70046:[𑆞] 70047:[𑆟] 70048:[𑆠] 70049:[𑆡]
70050:[𑆢] 70051:[𑆣] 70052:[𑆤] 70053:[𑆥] 70054:[𑆦] 70055:[𑆧] 70056:[𑆨] 70057:[𑆩] 70058:[𑆪] 70059:[𑆫]
70060:[𑆬] 70061:[𑆭] 70062:[𑆮] 70063:[𑆯] 70064:[𑆰] 70065:[𑆱] 70066:[𑆲] 70067:[𑆳] 70068:[𑆴] 70069:[𑆵]
70070:[𑆶] 70071:[𑆷] 70072:[𑆸] 70073:[𑆹] 70074:[𑆺] 70075:[𑆻] 70076:[𑆼] 70077:[𑆽] 70078:[𑆾] 70079:[𑆿]
70080:[𑇀] 70081:[𑇁] 70082:[𑇂] 70083:[𑇃] 70084:[𑇄] 70085:[𑇅] 70086:[𑇆] 70087:[𑇇] 70088:[𑇈] 70089:[𑇉]
70090:[𑇊] 70091:[𑇋] 70092:[𑇌] 70093:[𑇍] 70094:[𑇎] 70095:[𑇏] 70096:[𑇐] 70097:[𑇑] 70098:[𑇒] 70099:[𑇓]
70100:[𑇔] 70101:[𑇕] 70102:[𑇖] 70103:[𑇗] 70104:[𑇘] 70105:[𑇙] 70106:[𑇚] 70107:[𑇛] 70108:[𑇜] 70109:[𑇝]
70110:[𑇞] 70111:[𑇟] 70112:[𑇠] 70113:[𑇡] 70114:[𑇢] 70115:[𑇣] 70116:[𑇤] 70117:[𑇥] 70118:[𑇦] 70119:[𑇧]
70120:[𑇨] 70121:[𑇩] 70122:[𑇪] 70123:[𑇫] 70124:[𑇬] 70125:[𑇭] 70126:[𑇮] 70127:[𑇯] 70128:[𑇰] 70129:[𑇱]
70130:[𑇲] 70131:[𑇳] 70132:[𑇴] 70133:[𑇵] 70134:[𑇶] 70135:[𑇷] 70136:[𑇸] 70137:[𑇹] 70138:[𑇺] 70139:[𑇻]
70140:[𑇼] 70141:[𑇽] 70142:[𑇾] 70143:[𑇿] 70144:[𑈀] 70145:[𑈁] 70146:[𑈂] 70147:[𑈃] 70148:[𑈄] 70149:[𑈅]
70150:[𑈆] 70151:[𑈇] 70152:[𑈈] 70153:[𑈉] 70154:[𑈊] 70155:[𑈋] 70156:[𑈌] 70157:[𑈍] 70158:[𑈎] 70159:[𑈏]
70160:[𑈐] 70161:[𑈑] 70162:[𑈒] 70163:[𑈓] 70164:[𑈔] 70165:[𑈕] 70166:[𑈖] 70167:[𑈗] 70168:[𑈘] 70169:[𑈙]
70170:[𑈚] 70171:[𑈛] 70172:[𑈜] 70173:[𑈝] 70174:[𑈞] 70175:[𑈟] 70176:[𑈠] 70177:[𑈡] 70178:[𑈢] 70179:[𑈣]
70180:[𑈤] 70181:[𑈥] 70182:[𑈦] 70183:[𑈧] 70184:[𑈨] 70185:[𑈩] 70186:[𑈪] 70187:[𑈫] 70188:[𑈬] 70189:[𑈭]
70190:[𑈮] 70191:[𑈯] 70192:[𑈰] 70193:[𑈱] 70194:[𑈲] 70195:[𑈳] 70196:[𑈴] 70197:[𑈵] 70198:[𑈶] 70199:[𑈷]
70200:[𑈸] 70201:[𑈹] 70202:[𑈺] 70203:[𑈻] 70204:[𑈼] 70205:[𑈽] 70206:[𑈾] 70207:[𑈿] 70208:[𑉀] 70209:[𑉁]
70210:[𑉂] 70211:[𑉃] 70212:[𑉄] 70213:[𑉅] 70214:[𑉆] 70215:[𑉇] 70216:[𑉈] 70217:[𑉉] 70218:[𑉊] 70219:[𑉋]
70220:[𑉌] 70221:[𑉍] 70222:[𑉎] 70223:[𑉏] 70224:[𑉐] 70225:[𑉑] 70226:[𑉒] 70227:[𑉓] 70228:[𑉔] 70229:[𑉕]
70230:[𑉖] 70231:[𑉗] 70232:[𑉘] 70233:[𑉙] 70234:[𑉚] 70235:[𑉛] 70236:[𑉜] 70237:[𑉝] 70238:[𑉞] 70239:[𑉟]
70240:[𑉠] 70241:[𑉡] 70242:[𑉢] 70243:[𑉣] 70244:[𑉤] 70245:[𑉥] 70246:[𑉦] 70247:[𑉧] 70248:[𑉨] 70249:[𑉩]
70250:[𑉪] 70251:[𑉫] 70252:[𑉬] 70253:[𑉭] 70254:[𑉮] 70255:[𑉯] 70256:[𑉰] 70257:[𑉱] 70258:[𑉲] 70259:[𑉳]
70260:[𑉴] 70261:[𑉵] 70262:[𑉶] 70263:[𑉷] 70264:[𑉸] 70265:[𑉹] 70266:[𑉺] 70267:[𑉻] 70268:[𑉼] 70269:[𑉽]
70270:[𑉾] 70271:[𑉿] 70272:[𑊀] 70273:[𑊁] 70274:[𑊂] 70275:[𑊃] 70276:[𑊄] 70277:[𑊅] 70278:[𑊆] 70279:[𑊇]
70280:[𑊈] 70281:[𑊉] 70282:[𑊊] 70283:[𑊋] 70284:[𑊌] 70285:[𑊍] 70286:[𑊎] 70287:[𑊏] 70288:[𑊐] 70289:[𑊑]
70290:[𑊒] 70291:[𑊓] 70292:[𑊔] 70293:[𑊕] 70294:[𑊖] 70295:[𑊗] 70296:[𑊘] 70297:[𑊙] 70298:[𑊚] 70299:[𑊛]
70300:[𑊜] 70301:[𑊝] 70302:[𑊞] 70303:[𑊟] 70304:[𑊠] 70305:[𑊡] 70306:[𑊢] 70307:[𑊣] 70308:[𑊤] 70309:[𑊥]
70310:[𑊦] 70311:[𑊧] 70312:[𑊨] 70313:[𑊩] 70314:[𑊪] 70315:[𑊫] 70316:[𑊬] 70317:[𑊭] 70318:[𑊮] 70319:[𑊯]
70320:[𑊰] 70321:[𑊱] 70322:[𑊲] 70323:[𑊳] 70324:[𑊴] 70325:[𑊵] 70326:[𑊶] 70327:[𑊷] 70328:[𑊸] 70329:[𑊹]
70330:[𑊺] 70331:[𑊻] 70332:[𑊼] 70333:[𑊽] 70334:[𑊾] 70335:[𑊿] 70336:[𑋀] 70337:[𑋁] 70338:[𑋂] 70339:[𑋃]
70340:[𑋄] 70341:[𑋅] 70342:[𑋆] 70343:[𑋇] 70344:[𑋈] 70345:[𑋉] 70346:[𑋊] 70347:[𑋋] 70348:[𑋌] 70349:[𑋍]
70350:[𑋎] 70351:[𑋏] 70352:[𑋐] 70353:[𑋑] 70354:[𑋒] 70355:[𑋓] 70356:[𑋔] 70357:[𑋕] 70358:[𑋖] 70359:[𑋗]
70360:[𑋘] 70361:[𑋙] 70362:[𑋚] 70363:[𑋛] 70364:[𑋜] 70365:[𑋝] 70366:[𑋞] 70367:[𑋟] 70368:[𑋠] 70369:[𑋡]
70370:[𑋢] 70371:[𑋣] 70372:[𑋤] 70373:[𑋥] 70374:[𑋦] 70375:[𑋧] 70376:[𑋨] 70377:[𑋩] 70378:[𑋪] 70379:[𑋫]
70380:[𑋬] 70381:[𑋭] 70382:[𑋮] 70383:[𑋯] 70384:[𑋰] 70385:[𑋱] 70386:[𑋲] 70387:[𑋳] 70388:[𑋴] 70389:[𑋵]
70390:[𑋶] 70391:[𑋷] 70392:[𑋸] 70393:[𑋹] 70394:[𑋺] 70395:[𑋻] 70396:[𑋼] 70397:[𑋽] 70398:[𑋾] 70399:[𑋿]
70400:[𑌀] 70401:[𑌁] 70402:[𑌂] 70403:[𑌃] 70404:[𑌄] 70405:[𑌅] 70406:[𑌆] 70407:[𑌇] 70408:[𑌈] 70409:[𑌉]
70410:[𑌊] 70411:[𑌋] 70412:[𑌌] 70413:[𑌍] 70414:[𑌎] 70415:[𑌏] 70416:[𑌐] 70417:[𑌑] 70418:[𑌒] 70419:[𑌓]
70420:[𑌔] 70421:[𑌕] 70422:[𑌖] 70423:[𑌗] 70424:[𑌘] 70425:[𑌙] 70426:[𑌚] 70427:[𑌛] 70428:[𑌜] 70429:[𑌝]
70430:[𑌞] 70431:[𑌟] 70432:[𑌠] 70433:[𑌡] 70434:[𑌢] 70435:[𑌣] 70436:[𑌤] 70437:[𑌥] 70438:[𑌦] 70439:[𑌧]
70440:[𑌨] 70441:[𑌩] 70442:[𑌪] 70443:[𑌫] 70444:[𑌬] 70445:[𑌭] 70446:[𑌮] 70447:[𑌯] 70448:[𑌰] 70449:[𑌱]
70450:[𑌲] 70451:[𑌳] 70452:[𑌴] 70453:[𑌵] 70454:[𑌶] 70455:[𑌷] 70456:[𑌸] 70457:[𑌹] 70458:[𑌺] 70459:[𑌻]
70460:[𑌼] 70461:[𑌽] 70462:[𑌾] 70463:[𑌿] 70464:[𑍀] 70465:[𑍁] 70466:[𑍂] 70467:[𑍃] 70468:[𑍄] 70469:[𑍅]
70470:[𑍆] 70471:[𑍇] 70472:[𑍈] 70473:[𑍉] 70474:[𑍊] 70475:[𑍋] 70476:[𑍌] 70477:[𑍍] 70478:[𑍎] 70479:[𑍏]
70480:[𑍐] 70481:[𑍑] 70482:[𑍒] 70483:[𑍓] 70484:[𑍔] 70485:[𑍕] 70486:[𑍖] 70487:[𑍗] 70488:[𑍘] 70489:[𑍙]
70490:[𑍚] 70491:[𑍛] 70492:[𑍜] 70493:[𑍝] 70494:[𑍞] 70495:[𑍟] 70496:[𑍠] 70497:[𑍡] 70498:[𑍢] 70499:[𑍣]
70500:[𑍤] 70501:[𑍥] 70502:[𑍦] 70503:[𑍧] 70504:[𑍨] 70505:[𑍩] 70506:[𑍪] 70507:[𑍫] 70508:[𑍬] 70509:[𑍭]
70510:[𑍮] 70511:[𑍯] 70512:[𑍰] 70513:[𑍱] 70514:[𑍲] 70515:[𑍳] 70516:[𑍴] 70517:[𑍵] 70518:[𑍶] 70519:[𑍷]
70520:[𑍸] 70521:[𑍹] 70522:[𑍺] 70523:[𑍻] 70524:[𑍼] 70525:[𑍽] 70526:[𑍾] 70527:[𑍿] 70528:[𑎀] 70529:[𑎁]
70530:[𑎂] 70531:[𑎃] 70532:[𑎄] 70533:[𑎅] 70534:[𑎆] 70535:[𑎇] 70536:[𑎈] 70537:[𑎉] 70538:[𑎊] 70539:[𑎋]
70540:[𑎌] 70541:[𑎍] 70542:[𑎎] 70543:[𑎏] 70544:[𑎐] 70545:[𑎑] 70546:[𑎒] 70547:[𑎓] 70548:[𑎔] 70549:[𑎕]
70550:[𑎖] 70551:[𑎗] 70552:[𑎘] 70553:[𑎙] 70554:[𑎚] 70555:[𑎛] 70556:[𑎜] 70557:[𑎝] 70558:[𑎞] 70559:[𑎟]
70560:[𑎠] 70561:[𑎡] 70562:[𑎢] 70563:[𑎣] 70564:[𑎤] 70565:[𑎥] 70566:[𑎦] 70567:[𑎧] 70568:[𑎨] 70569:[𑎩]
70570:[𑎪] 70571:[𑎫] 70572:[𑎬] 70573:[𑎭] 70574:[𑎮] 70575:[𑎯] 70576:[𑎰] 70577:[𑎱] 70578:[𑎲] 70579:[𑎳]
70580:[𑎴] 70581:[𑎵] 70582:[𑎶] 70583:[𑎷] 70584:[𑎸] 70585:[𑎹] 70586:[𑎺] 70587:[𑎻] 70588:[𑎼] 70589:[𑎽]
70590:[𑎾] 70591:[𑎿] 70592:[𑏀] 70593:[𑏁] 70594:[𑏂] 70595:[𑏃] 70596:[𑏄] 70597:[𑏅] 70598:[𑏆] 70599:[𑏇]
70600:[𑏈] 70601:[𑏉] 70602:[𑏊] 70603:[𑏋] 70604:[𑏌] 70605:[𑏍] 70606:[𑏎] 70607:[𑏏] 70608:[𑏐] 70609:[𑏑]
70610:[𑏒] 70611:[𑏓] 70612:[𑏔] 70613:[𑏕] 70614:[𑏖] 70615:[𑏗] 70616:[𑏘] 70617:[𑏙] 70618:[𑏚] 70619:[𑏛]
70620:[𑏜] 70621:[𑏝] 70622:[𑏞] 70623:[𑏟] 70624:[𑏠] 70625:[𑏡] 70626:[𑏢] 70627:[𑏣] 70628:[𑏤] 70629:[𑏥]
70630:[𑏦] 70631:[𑏧] 70632:[𑏨] 70633:[𑏩] 70634:[𑏪] 70635:[𑏫] 70636:[𑏬] 70637:[𑏭] 70638:[𑏮] 70639:[𑏯]
70640:[𑏰] 70641:[𑏱] 70642:[𑏲] 70643:[𑏳] 70644:[𑏴] 70645:[𑏵] 70646:[𑏶] 70647:[𑏷] 70648:[𑏸] 70649:[𑏹]
70650:[𑏺] 70651:[𑏻] 70652:[𑏼] 70653:[𑏽] 70654:[𑏾] 70655:[𑏿] 70656:[𑐀] 70657:[𑐁] 70658:[𑐂] 70659:[𑐃]
70660:[𑐄] 70661:[𑐅] 70662:[𑐆] 70663:[𑐇] 70664:[𑐈] 70665:[𑐉] 70666:[𑐊] 70667:[𑐋] 70668:[𑐌] 70669:[𑐍]
70670:[𑐎] 70671:[𑐏] 70672:[𑐐] 70673:[𑐑] 70674:[𑐒] 70675:[𑐓] 70676:[𑐔] 70677:[𑐕] 70678:[𑐖] 70679:[𑐗]
70680:[𑐘] 70681:[𑐙] 70682:[𑐚] 70683:[𑐛] 70684:[𑐜] 70685:[𑐝] 70686:[𑐞] 70687:[𑐟] 70688:[𑐠] 70689:[𑐡]
70690:[𑐢] 70691:[𑐣] 70692:[𑐤] 70693:[𑐥] 70694:[𑐦] 70695:[𑐧] 70696:[𑐨] 70697:[𑐩] 70698:[𑐪] 70699:[𑐫]
70700:[𑐬] 70701:[𑐭] 70702:[𑐮] 70703:[𑐯] 70704:[𑐰] 70705:[𑐱] 70706:[𑐲] 70707:[𑐳] 70708:[𑐴] 70709:[𑐵]
70710:[𑐶] 70711:[𑐷] 70712:[𑐸] 70713:[𑐹] 70714:[𑐺] 70715:[𑐻] 70716:[𑐼] 70717:[𑐽] 70718:[𑐾] 70719:[𑐿]
70720:[𑑀] 70721:[𑑁] 70722:[𑑂] 70723:[𑑃] 70724:[𑑄] 70725:[𑑅] 70726:[𑑆] 70727:[𑑇] 70728:[𑑈] 70729:[𑑉]
70730:[𑑊] 70731:[𑑋] 70732:[𑑌] 70733:[𑑍] 70734:[𑑎] 70735:[𑑏] 70736:[𑑐] 70737:[𑑑] 70738:[𑑒] 70739:[𑑓]
70740:[𑑔] 70741:[𑑕] 70742:[𑑖] 70743:[𑑗] 70744:[𑑘] 70745:[𑑙] 70746:[𑑚] 70747:[𑑛] 70748:[𑑜] 70749:[𑑝]
70750:[𑑞] 70751:[𑑟] 70752:[𑑠] 70753:[𑑡] 70754:[𑑢] 70755:[𑑣] 70756:[𑑤] 70757:[𑑥] 70758:[𑑦] 70759:[𑑧]
70760:[𑑨] 70761:[𑑩] 70762:[𑑪] 70763:[𑑫] 70764:[𑑬] 70765:[𑑭] 70766:[𑑮] 70767:[𑑯] 70768:[𑑰] 70769:[𑑱]
70770:[𑑲] 70771:[𑑳] 70772:[𑑴] 70773:[𑑵] 70774:[𑑶] 70775:[𑑷] 70776:[𑑸] 70777:[𑑹] 70778:[𑑺] 70779:[𑑻]
70780:[𑑼] 70781:[𑑽] 70782:[𑑾] 70783:[𑑿] 70784:[𑒀] 70785:[𑒁] 70786:[𑒂] 70787:[𑒃] 70788:[𑒄] 70789:[𑒅]
70790:[𑒆] 70791:[𑒇] 70792:[𑒈] 70793:[𑒉] 70794:[𑒊] 70795:[𑒋] 70796:[𑒌] 70797:[𑒍] 70798:[𑒎] 70799:[𑒏]
70800:[𑒐] 70801:[𑒑] 70802:[𑒒] 70803:[𑒓] 70804:[𑒔] 70805:[𑒕] 70806:[𑒖] 70807:[𑒗] 70808:[𑒘] 70809:[𑒙]
70810:[𑒚] 70811:[𑒛] 70812:[𑒜] 70813:[𑒝] 70814:[𑒞] 70815:[𑒟] 70816:[𑒠] 70817:[𑒡] 70818:[𑒢] 70819:[𑒣]
70820:[𑒤] 70821:[𑒥] 70822:[𑒦] 70823:[𑒧] 70824:[𑒨] 70825:[𑒩] 70826:[𑒪] 70827:[𑒫] 70828:[𑒬] 70829:[𑒭]
70830:[𑒮] 70831:[𑒯] 70832:[𑒰] 70833:[𑒱] 70834:[𑒲] 70835:[𑒳] 70836:[𑒴] 70837:[𑒵] 70838:[𑒶] 70839:[𑒷]
70840:[𑒸] 70841:[𑒹] 70842:[𑒺] 70843:[𑒻] 70844:[𑒼] 70845:[𑒽] 70846:[𑒾] 70847:[𑒿] 70848:[𑓀] 70849:[𑓁]
70850:[𑓂] 70851:[𑓃] 70852:[𑓄] 70853:[𑓅] 70854:[𑓆] 70855:[𑓇] 70856:[𑓈] 70857:[𑓉] 70858:[𑓊] 70859:[𑓋]
70860:[𑓌] 70861:[𑓍] 70862:[𑓎] 70863:[𑓏] 70864:[𑓐] 70865:[𑓑] 70866:[𑓒] 70867:[𑓓] 70868:[𑓔] 70869:[𑓕]
70870:[𑓖] 70871:[𑓗] 70872:[𑓘] 70873:[𑓙] 70874:[𑓚] 70875:[𑓛] 70876:[𑓜] 70877:[𑓝] 70878:[𑓞] 70879:[𑓟]
70880:[𑓠] 70881:[𑓡] 70882:[𑓢] 70883:[𑓣] 70884:[𑓤] 70885:[𑓥] 70886:[𑓦] 70887:[𑓧] 70888:[𑓨] 70889:[𑓩]
70890:[𑓪] 70891:[𑓫] 70892:[𑓬] 70893:[𑓭] 70894:[𑓮] 70895:[𑓯] 70896:[𑓰] 70897:[𑓱] 70898:[𑓲] 70899:[𑓳]
70900:[𑓴] 70901:[𑓵] 70902:[𑓶] 70903:[𑓷] 70904:[𑓸] 70905:[𑓹] 70906:[𑓺] 70907:[𑓻] 70908:[𑓼] 70909:[𑓽]
70910:[𑓾] 70911:[𑓿] 70912:[𑔀] 70913:[𑔁] 70914:[𑔂] 70915:[𑔃] 70916:[𑔄] 70917:[𑔅] 70918:[𑔆] 70919:[𑔇]
70920:[𑔈] 70921:[𑔉] 70922:[𑔊] 70923:[𑔋] 70924:[𑔌] 70925:[𑔍] 70926:[𑔎] 70927:[𑔏] 70928:[𑔐] 70929:[𑔑]
70930:[𑔒] 70931:[𑔓] 70932:[𑔔] 70933:[𑔕] 70934:[𑔖] 70935:[𑔗] 70936:[𑔘] 70937:[𑔙] 70938:[𑔚] 70939:[𑔛]
70940:[𑔜] 70941:[𑔝] 70942:[𑔞] 70943:[𑔟] 70944:[𑔠] 70945:[𑔡] 70946:[𑔢] 70947:[𑔣] 70948:[𑔤] 70949:[𑔥]
70950:[𑔦] 70951:[𑔧] 70952:[𑔨] 70953:[𑔩] 70954:[𑔪] 70955:[𑔫] 70956:[𑔬] 70957:[𑔭] 70958:[𑔮] 70959:[𑔯]
70960:[𑔰] 70961:[𑔱] 70962:[𑔲] 70963:[𑔳] 70964:[𑔴] 70965:[𑔵] 70966:[𑔶] 70967:[𑔷] 70968:[𑔸] 70969:[𑔹]
70970:[𑔺] 70971:[𑔻] 70972:[𑔼] 70973:[𑔽] 70974:[𑔾] 70975:[𑔿] 70976:[𑕀] 70977:[𑕁] 70978:[𑕂] 70979:[𑕃]
70980:[𑕄] 70981:[𑕅] 70982:[𑕆] 70983:[𑕇] 70984:[𑕈] 70985:[𑕉] 70986:[𑕊] 70987:[𑕋] 70988:[𑕌] 70989:[𑕍]
70990:[𑕎] 70991:[𑕏] 70992:[𑕐] 70993:[𑕑] 70994:[𑕒] 70995:[𑕓] 70996:[𑕔] 70997:[𑕕] 70998:[𑕖] 70999:[𑕗]