Unicode一覧表
特殊記号一覧表

記号を表示する際は「&#****;」(*****に数字が入る)と入力してください。

表示範囲:71000->71999


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
𑕘 𑕙 𑕚 𑕛 𑕜 𑕝 𑕞 𑕟 𑕠 𑕡 𑕢 𑕣 𑕤 𑕥 𑕦 𑕧 𑕨 𑕩 𑕪 𑕫 𑕬 𑕭 𑕮 𑕯 𑕰 𑕱 𑕲 𑕳 𑕴 𑕵
𑕶 𑕷 𑕸 𑕹 𑕺 𑕻 𑕼 𑕽 𑕾 𑕿 𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉 𑖊 𑖋 𑖌 𑖍 𑖎 𑖏 𑖐 𑖑 𑖒 𑖓
𑖔 𑖕 𑖖 𑖗 𑖘 𑖙 𑖚 𑖛 𑖜 𑖝 𑖞 𑖟 𑖠 𑖡 𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦 𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱
𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿 𑗀 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅 𑗆 𑗇 𑗈 𑗉 𑗊 𑗋 𑗌 𑗍 𑗎 𑗏
𑗐 𑗑 𑗒 𑗓 𑗔 𑗕 𑗖 𑗗 𑗘 𑗙 𑗚 𑗛 𑗜 𑗝 𑗞 𑗟 𑗠 𑗡 𑗢 𑗣 𑗤 𑗥 𑗦 𑗧 𑗨 𑗩 𑗪 𑗫 𑗬 𑗭
𑗮 𑗯 𑗰 𑗱 𑗲 𑗳 𑗴 𑗵 𑗶 𑗷 𑗸 𑗹 𑗺 𑗻 𑗼 𑗽 𑗾 𑗿 𑘀 𑘁 𑘂 𑘃 𑘄 𑘅 𑘆 𑘇 𑘈 𑘉 𑘊 𑘋
𑘌 𑘍 𑘎 𑘏 𑘐 𑘑 𑘒 𑘓 𑘔 𑘕 𑘖 𑘗 𑘘 𑘙 𑘚 𑘛 𑘜 𑘝 𑘞 𑘟 𑘠 𑘡 𑘢 𑘣 𑘤 𑘥 𑘦 𑘧 𑘨 𑘩
𑘪 𑘫 𑘬 𑘭 𑘮 𑘯 𑘰 𑘱 𑘲 𑘳 𑘴 𑘵 𑘶 𑘷 𑘸 𑘹 𑘺 𑘻 𑘼 𑘽 𑘾 𑘿 𑙀 𑙁 𑙂 𑙃 𑙄 𑙅 𑙆 𑙇
𑙈 𑙉 𑙊 𑙋 𑙌 𑙍 𑙎 𑙏 𑙐 𑙑 𑙒 𑙓 𑙔 𑙕 𑙖 𑙗 𑙘 𑙙 𑙚 𑙛 𑙜 𑙝 𑙞 𑙟 𑙠 𑙡 𑙢 𑙣 𑙤 𑙥
𑙦 𑙧 𑙨 𑙩 𑙪 𑙫 𑙬 𑙭 𑙮 𑙯 𑙰 𑙱 𑙲 𑙳 𑙴 𑙵 𑙶 𑙷 𑙸 𑙹 𑙺 𑙻 𑙼 𑙽 𑙾 𑙿 𑚀 𑚁 𑚂 𑚃
𑚄 𑚅 𑚆 𑚇 𑚈 𑚉 𑚊 𑚋 𑚌 𑚍 𑚎 𑚏 𑚐 𑚑 𑚒 𑚓 𑚔 𑚕 𑚖 𑚗 𑚘 𑚙 𑚚 𑚛 𑚜 𑚝 𑚞 𑚟 𑚠 𑚡
𑚢 𑚣 𑚤 𑚥 𑚦 𑚧 𑚨 𑚩 𑚪 𑚫 𑚬 𑚭 𑚮 𑚯 𑚰 𑚱 𑚲 𑚳 𑚴 𑚵 𑚶 𑚷 𑚸 𑚹 𑚺 𑚻 𑚼 𑚽 𑚾 𑚿
𑛀 𑛁 𑛂 𑛃 𑛄 𑛅 𑛆 𑛇 𑛈 𑛉 𑛊 𑛋 𑛌 𑛍 𑛎 𑛏 𑛐 𑛑 𑛒 𑛓 𑛔 𑛕 𑛖 𑛗 𑛘 𑛙 𑛚 𑛛 𑛜 𑛝
𑛞 𑛟 𑛠 𑛡 𑛢 𑛣 𑛤 𑛥 𑛦 𑛧 𑛨 𑛩 𑛪 𑛫 𑛬 𑛭 𑛮 𑛯 𑛰 𑛱 𑛲 𑛳 𑛴 𑛵 𑛶 𑛷 𑛸 𑛹 𑛺 𑛻
𑛼 𑛽 𑛾 𑛿 𑜀 𑜁 𑜂 𑜃 𑜄 𑜅 𑜆 𑜇 𑜈 𑜉 𑜊 𑜋 𑜌 𑜍 𑜎 𑜏 𑜐 𑜑 𑜒 𑜓 𑜔 𑜕 𑜖 𑜗 𑜘 𑜙
𑜚 𑜛 𑜜 𑜝 𑜞 𑜟 𑜠 𑜡 𑜢 𑜣 𑜤 𑜥 𑜦 𑜧 𑜨 𑜩 𑜪 𑜫 𑜬 𑜭 𑜮 𑜯 𑜰 𑜱 𑜲 𑜳 𑜴 𑜵 𑜶 𑜷
𑜸 𑜹 𑜺 𑜻 𑜼 𑜽 𑜾 𑜿 𑝀 𑝁 𑝂 𑝃 𑝄 𑝅 𑝆 𑝇 𑝈 𑝉 𑝊 𑝋 𑝌 𑝍 𑝎 𑝏 𑝐 𑝑 𑝒 𑝓 𑝔 𑝕
𑝖 𑝗 𑝘 𑝙 𑝚 𑝛 𑝜 𑝝 𑝞 𑝟 𑝠 𑝡 𑝢 𑝣 𑝤 𑝥 𑝦 𑝧 𑝨 𑝩 𑝪 𑝫 𑝬 𑝭 𑝮 𑝯 𑝰 𑝱 𑝲 𑝳
𑝴 𑝵 𑝶 𑝷 𑝸 𑝹 𑝺 𑝻 𑝼 𑝽 𑝾 𑝿 𑞀 𑞁 𑞂 𑞃 𑞄 𑞅 𑞆 𑞇 𑞈 𑞉 𑞊 𑞋 𑞌 𑞍 𑞎 𑞏 𑞐 𑞑
𑞒 𑞓 𑞔 𑞕 𑞖 𑞗 𑞘 𑞙 𑞚 𑞛 𑞜 𑞝 𑞞 𑞟 𑞠 𑞡 𑞢 𑞣 𑞤 𑞥 𑞦 𑞧 𑞨 𑞩 𑞪 𑞫 𑞬 𑞭 𑞮 𑞯
𑞰 𑞱 𑞲 𑞳 𑞴 𑞵 𑞶 𑞷 𑞸 𑞹 𑞺 𑞻 𑞼 𑞽 𑞾 𑞿 𑟀 𑟁 𑟂 𑟃 𑟄 𑟅 𑟆 𑟇 𑟈 𑟉 𑟊 𑟋 𑟌 𑟍
𑟎 𑟏 𑟐 𑟑 𑟒 𑟓 𑟔 𑟕 𑟖 𑟗 𑟘 𑟙 𑟚 𑟛 𑟜 𑟝 𑟞 𑟟 𑟠 𑟡 𑟢 𑟣 𑟤 𑟥 𑟦 𑟧 𑟨 𑟩 𑟪 𑟫
𑟬 𑟭 𑟮 𑟯 𑟰 𑟱 𑟲 𑟳 𑟴 𑟵 𑟶 𑟷 𑟸 𑟹 𑟺 𑟻 𑟼 𑟽 𑟾 𑟿 𑠀 𑠁 𑠂 𑠃 𑠄 𑠅 𑠆 𑠇 𑠈 𑠉
𑠊 𑠋 𑠌 𑠍 𑠎 𑠏 𑠐 𑠑 𑠒 𑠓 𑠔 𑠕 𑠖 𑠗 𑠘 𑠙 𑠚 𑠛 𑠜 𑠝 𑠞 𑠟 𑠠 𑠡 𑠢 𑠣 𑠤 𑠥 𑠦 𑠧
𑠨 𑠩 𑠪 𑠫 𑠬 𑠭 𑠮 𑠯 𑠰 𑠱 𑠲 𑠳 𑠴 𑠵 𑠶 𑠷 𑠸 𑠹 𑠺 𑠻 𑠼 𑠽 𑠾 𑠿 𑡀 𑡁 𑡂 𑡃 𑡄 𑡅
𑡆 𑡇 𑡈 𑡉 𑡊 𑡋 𑡌 𑡍 𑡎 𑡏 𑡐 𑡑 𑡒 𑡓 𑡔 𑡕 𑡖 𑡗 𑡘 𑡙 𑡚 𑡛 𑡜 𑡝 𑡞 𑡟 𑡠 𑡡 𑡢 𑡣
𑡤 𑡥 𑡦 𑡧 𑡨 𑡩 𑡪 𑡫 𑡬 𑡭 𑡮 𑡯 𑡰 𑡱 𑡲 𑡳 𑡴 𑡵 𑡶 𑡷 𑡸 𑡹 𑡺 𑡻 𑡼 𑡽 𑡾 𑡿 𑢀 𑢁
𑢂 𑢃 𑢄 𑢅 𑢆 𑢇 𑢈 𑢉 𑢊 𑢋 𑢌 𑢍 𑢎 𑢏 𑢐 𑢑 𑢒 𑢓 𑢔 𑢕 𑢖 𑢗 𑢘 𑢙 𑢚 𑢛 𑢜 𑢝 𑢞 𑢟
𑢠 𑢡 𑢢 𑢣 𑢤 𑢥 𑢦 𑢧 𑢨 𑢩 𑢪 𑢫 𑢬 𑢭 𑢮 𑢯 𑢰 𑢱 𑢲 𑢳 𑢴 𑢵 𑢶 𑢷 𑢸 𑢹 𑢺 𑢻 𑢼 𑢽
𑢾 𑢿 𑣀 𑣁 𑣂 𑣃 𑣄 𑣅 𑣆 𑣇 𑣈 𑣉 𑣊 𑣋 𑣌 𑣍 𑣎 𑣏 𑣐 𑣑 𑣒 𑣓 𑣔 𑣕 𑣖 𑣗 𑣘 𑣙 𑣚 𑣛
𑣜 𑣝 𑣞 𑣟 𑣠 𑣡 𑣢 𑣣 𑣤 𑣥 𑣦 𑣧 𑣨 𑣩 𑣪 𑣫 𑣬 𑣭 𑣮 𑣯 𑣰 𑣱 𑣲 𑣳 𑣴 𑣵 𑣶 𑣷 𑣸 𑣹
𑣺 𑣻 𑣼 𑣽 𑣾 𑣿 𑤀 𑤁 𑤂 𑤃 𑤄 𑤅 𑤆 𑤇 𑤈 𑤉 𑤊 𑤋 𑤌 𑤍 𑤎 𑤏 𑤐 𑤑 𑤒 𑤓 𑤔 𑤕 𑤖 𑤗
𑤘 𑤙 𑤚 𑤛 𑤜 𑤝 𑤞 𑤟 𑤠 𑤡 𑤢 𑤣 𑤤 𑤥 𑤦 𑤧 𑤨 𑤩 𑤪 𑤫 𑤬 𑤭 𑤮 𑤯 𑤰 𑤱 𑤲 𑤳 𑤴 𑤵
𑤶 𑤷 𑤸 𑤹 𑤺 𑤻 𑤼 𑤽 𑤾 𑤿

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
基本記号一覧
数値ありバージョン
数値なしバージョン(見やすい)
71000:[𑕘] 71001:[𑕙] 71002:[𑕚] 71003:[𑕛] 71004:[𑕜] 71005:[𑕝] 71006:[𑕞] 71007:[𑕟] 71008:[𑕠] 71009:[𑕡]
71010:[𑕢] 71011:[𑕣] 71012:[𑕤] 71013:[𑕥] 71014:[𑕦] 71015:[𑕧] 71016:[𑕨] 71017:[𑕩] 71018:[𑕪] 71019:[𑕫]
71020:[𑕬] 71021:[𑕭] 71022:[𑕮] 71023:[𑕯] 71024:[𑕰] 71025:[𑕱] 71026:[𑕲] 71027:[𑕳] 71028:[𑕴] 71029:[𑕵]
71030:[𑕶] 71031:[𑕷] 71032:[𑕸] 71033:[𑕹] 71034:[𑕺] 71035:[𑕻] 71036:[𑕼] 71037:[𑕽] 71038:[𑕾] 71039:[𑕿]
71040:[𑖀] 71041:[𑖁] 71042:[𑖂] 71043:[𑖃] 71044:[𑖄] 71045:[𑖅] 71046:[𑖆] 71047:[𑖇] 71048:[𑖈] 71049:[𑖉]
71050:[𑖊] 71051:[𑖋] 71052:[𑖌] 71053:[𑖍] 71054:[𑖎] 71055:[𑖏] 71056:[𑖐] 71057:[𑖑] 71058:[𑖒] 71059:[𑖓]
71060:[𑖔] 71061:[𑖕] 71062:[𑖖] 71063:[𑖗] 71064:[𑖘] 71065:[𑖙] 71066:[𑖚] 71067:[𑖛] 71068:[𑖜] 71069:[𑖝]
71070:[𑖞] 71071:[𑖟] 71072:[𑖠] 71073:[𑖡] 71074:[𑖢] 71075:[𑖣] 71076:[𑖤] 71077:[𑖥] 71078:[𑖦] 71079:[𑖧]
71080:[𑖨] 71081:[𑖩] 71082:[𑖪] 71083:[𑖫] 71084:[𑖬] 71085:[𑖭] 71086:[𑖮] 71087:[𑖯] 71088:[𑖰] 71089:[𑖱]
71090:[𑖲] 71091:[𑖳] 71092:[𑖴] 71093:[𑖵] 71094:[𑖶] 71095:[𑖷] 71096:[𑖸] 71097:[𑖹] 71098:[𑖺] 71099:[𑖻]
71100:[𑖼] 71101:[𑖽] 71102:[𑖾] 71103:[𑖿] 71104:[𑗀] 71105:[𑗁] 71106:[𑗂] 71107:[𑗃] 71108:[𑗄] 71109:[𑗅]
71110:[𑗆] 71111:[𑗇] 71112:[𑗈] 71113:[𑗉] 71114:[𑗊] 71115:[𑗋] 71116:[𑗌] 71117:[𑗍] 71118:[𑗎] 71119:[𑗏]
71120:[𑗐] 71121:[𑗑] 71122:[𑗒] 71123:[𑗓] 71124:[𑗔] 71125:[𑗕] 71126:[𑗖] 71127:[𑗗] 71128:[𑗘] 71129:[𑗙]
71130:[𑗚] 71131:[𑗛] 71132:[𑗜] 71133:[𑗝] 71134:[𑗞] 71135:[𑗟] 71136:[𑗠] 71137:[𑗡] 71138:[𑗢] 71139:[𑗣]
71140:[𑗤] 71141:[𑗥] 71142:[𑗦] 71143:[𑗧] 71144:[𑗨] 71145:[𑗩] 71146:[𑗪] 71147:[𑗫] 71148:[𑗬] 71149:[𑗭]
71150:[𑗮] 71151:[𑗯] 71152:[𑗰] 71153:[𑗱] 71154:[𑗲] 71155:[𑗳] 71156:[𑗴] 71157:[𑗵] 71158:[𑗶] 71159:[𑗷]
71160:[𑗸] 71161:[𑗹] 71162:[𑗺] 71163:[𑗻] 71164:[𑗼] 71165:[𑗽] 71166:[𑗾] 71167:[𑗿] 71168:[𑘀] 71169:[𑘁]
71170:[𑘂] 71171:[𑘃] 71172:[𑘄] 71173:[𑘅] 71174:[𑘆] 71175:[𑘇] 71176:[𑘈] 71177:[𑘉] 71178:[𑘊] 71179:[𑘋]
71180:[𑘌] 71181:[𑘍] 71182:[𑘎] 71183:[𑘏] 71184:[𑘐] 71185:[𑘑] 71186:[𑘒] 71187:[𑘓] 71188:[𑘔] 71189:[𑘕]
71190:[𑘖] 71191:[𑘗] 71192:[𑘘] 71193:[𑘙] 71194:[𑘚] 71195:[𑘛] 71196:[𑘜] 71197:[𑘝] 71198:[𑘞] 71199:[𑘟]
71200:[𑘠] 71201:[𑘡] 71202:[𑘢] 71203:[𑘣] 71204:[𑘤] 71205:[𑘥] 71206:[𑘦] 71207:[𑘧] 71208:[𑘨] 71209:[𑘩]
71210:[𑘪] 71211:[𑘫] 71212:[𑘬] 71213:[𑘭] 71214:[𑘮] 71215:[𑘯] 71216:[𑘰] 71217:[𑘱] 71218:[𑘲] 71219:[𑘳]
71220:[𑘴] 71221:[𑘵] 71222:[𑘶] 71223:[𑘷] 71224:[𑘸] 71225:[𑘹] 71226:[𑘺] 71227:[𑘻] 71228:[𑘼] 71229:[𑘽]
71230:[𑘾] 71231:[𑘿] 71232:[𑙀] 71233:[𑙁] 71234:[𑙂] 71235:[𑙃] 71236:[𑙄] 71237:[𑙅] 71238:[𑙆] 71239:[𑙇]
71240:[𑙈] 71241:[𑙉] 71242:[𑙊] 71243:[𑙋] 71244:[𑙌] 71245:[𑙍] 71246:[𑙎] 71247:[𑙏] 71248:[𑙐] 71249:[𑙑]
71250:[𑙒] 71251:[𑙓] 71252:[𑙔] 71253:[𑙕] 71254:[𑙖] 71255:[𑙗] 71256:[𑙘] 71257:[𑙙] 71258:[𑙚] 71259:[𑙛]
71260:[𑙜] 71261:[𑙝] 71262:[𑙞] 71263:[𑙟] 71264:[𑙠] 71265:[𑙡] 71266:[𑙢] 71267:[𑙣] 71268:[𑙤] 71269:[𑙥]
71270:[𑙦] 71271:[𑙧] 71272:[𑙨] 71273:[𑙩] 71274:[𑙪] 71275:[𑙫] 71276:[𑙬] 71277:[𑙭] 71278:[𑙮] 71279:[𑙯]
71280:[𑙰] 71281:[𑙱] 71282:[𑙲] 71283:[𑙳] 71284:[𑙴] 71285:[𑙵] 71286:[𑙶] 71287:[𑙷] 71288:[𑙸] 71289:[𑙹]
71290:[𑙺] 71291:[𑙻] 71292:[𑙼] 71293:[𑙽] 71294:[𑙾] 71295:[𑙿] 71296:[𑚀] 71297:[𑚁] 71298:[𑚂] 71299:[𑚃]
71300:[𑚄] 71301:[𑚅] 71302:[𑚆] 71303:[𑚇] 71304:[𑚈] 71305:[𑚉] 71306:[𑚊] 71307:[𑚋] 71308:[𑚌] 71309:[𑚍]
71310:[𑚎] 71311:[𑚏] 71312:[𑚐] 71313:[𑚑] 71314:[𑚒] 71315:[𑚓] 71316:[𑚔] 71317:[𑚕] 71318:[𑚖] 71319:[𑚗]
71320:[𑚘] 71321:[𑚙] 71322:[𑚚] 71323:[𑚛] 71324:[𑚜] 71325:[𑚝] 71326:[𑚞] 71327:[𑚟] 71328:[𑚠] 71329:[𑚡]
71330:[𑚢] 71331:[𑚣] 71332:[𑚤] 71333:[𑚥] 71334:[𑚦] 71335:[𑚧] 71336:[𑚨] 71337:[𑚩] 71338:[𑚪] 71339:[𑚫]
71340:[𑚬] 71341:[𑚭] 71342:[𑚮] 71343:[𑚯] 71344:[𑚰] 71345:[𑚱] 71346:[𑚲] 71347:[𑚳] 71348:[𑚴] 71349:[𑚵]
71350:[𑚶] 71351:[𑚷] 71352:[𑚸] 71353:[𑚹] 71354:[𑚺] 71355:[𑚻] 71356:[𑚼] 71357:[𑚽] 71358:[𑚾] 71359:[𑚿]
71360:[𑛀] 71361:[𑛁] 71362:[𑛂] 71363:[𑛃] 71364:[𑛄] 71365:[𑛅] 71366:[𑛆] 71367:[𑛇] 71368:[𑛈] 71369:[𑛉]
71370:[𑛊] 71371:[𑛋] 71372:[𑛌] 71373:[𑛍] 71374:[𑛎] 71375:[𑛏] 71376:[𑛐] 71377:[𑛑] 71378:[𑛒] 71379:[𑛓]
71380:[𑛔] 71381:[𑛕] 71382:[𑛖] 71383:[𑛗] 71384:[𑛘] 71385:[𑛙] 71386:[𑛚] 71387:[𑛛] 71388:[𑛜] 71389:[𑛝]
71390:[𑛞] 71391:[𑛟] 71392:[𑛠] 71393:[𑛡] 71394:[𑛢] 71395:[𑛣] 71396:[𑛤] 71397:[𑛥] 71398:[𑛦] 71399:[𑛧]
71400:[𑛨] 71401:[𑛩] 71402:[𑛪] 71403:[𑛫] 71404:[𑛬] 71405:[𑛭] 71406:[𑛮] 71407:[𑛯] 71408:[𑛰] 71409:[𑛱]
71410:[𑛲] 71411:[𑛳] 71412:[𑛴] 71413:[𑛵] 71414:[𑛶] 71415:[𑛷] 71416:[𑛸] 71417:[𑛹] 71418:[𑛺] 71419:[𑛻]
71420:[𑛼] 71421:[𑛽] 71422:[𑛾] 71423:[𑛿] 71424:[𑜀] 71425:[𑜁] 71426:[𑜂] 71427:[𑜃] 71428:[𑜄] 71429:[𑜅]
71430:[𑜆] 71431:[𑜇] 71432:[𑜈] 71433:[𑜉] 71434:[𑜊] 71435:[𑜋] 71436:[𑜌] 71437:[𑜍] 71438:[𑜎] 71439:[𑜏]
71440:[𑜐] 71441:[𑜑] 71442:[𑜒] 71443:[𑜓] 71444:[𑜔] 71445:[𑜕] 71446:[𑜖] 71447:[𑜗] 71448:[𑜘] 71449:[𑜙]
71450:[𑜚] 71451:[𑜛] 71452:[𑜜] 71453:[𑜝] 71454:[𑜞] 71455:[𑜟] 71456:[𑜠] 71457:[𑜡] 71458:[𑜢] 71459:[𑜣]
71460:[𑜤] 71461:[𑜥] 71462:[𑜦] 71463:[𑜧] 71464:[𑜨] 71465:[𑜩] 71466:[𑜪] 71467:[𑜫] 71468:[𑜬] 71469:[𑜭]
71470:[𑜮] 71471:[𑜯] 71472:[𑜰] 71473:[𑜱] 71474:[𑜲] 71475:[𑜳] 71476:[𑜴] 71477:[𑜵] 71478:[𑜶] 71479:[𑜷]
71480:[𑜸] 71481:[𑜹] 71482:[𑜺] 71483:[𑜻] 71484:[𑜼] 71485:[𑜽] 71486:[𑜾] 71487:[𑜿] 71488:[𑝀] 71489:[𑝁]
71490:[𑝂] 71491:[𑝃] 71492:[𑝄] 71493:[𑝅] 71494:[𑝆] 71495:[𑝇] 71496:[𑝈] 71497:[𑝉] 71498:[𑝊] 71499:[𑝋]
71500:[𑝌] 71501:[𑝍] 71502:[𑝎] 71503:[𑝏] 71504:[𑝐] 71505:[𑝑] 71506:[𑝒] 71507:[𑝓] 71508:[𑝔] 71509:[𑝕]
71510:[𑝖] 71511:[𑝗] 71512:[𑝘] 71513:[𑝙] 71514:[𑝚] 71515:[𑝛] 71516:[𑝜] 71517:[𑝝] 71518:[𑝞] 71519:[𑝟]
71520:[𑝠] 71521:[𑝡] 71522:[𑝢] 71523:[𑝣] 71524:[𑝤] 71525:[𑝥] 71526:[𑝦] 71527:[𑝧] 71528:[𑝨] 71529:[𑝩]
71530:[𑝪] 71531:[𑝫] 71532:[𑝬] 71533:[𑝭] 71534:[𑝮] 71535:[𑝯] 71536:[𑝰] 71537:[𑝱] 71538:[𑝲] 71539:[𑝳]
71540:[𑝴] 71541:[𑝵] 71542:[𑝶] 71543:[𑝷] 71544:[𑝸] 71545:[𑝹] 71546:[𑝺] 71547:[𑝻] 71548:[𑝼] 71549:[𑝽]
71550:[𑝾] 71551:[𑝿] 71552:[𑞀] 71553:[𑞁] 71554:[𑞂] 71555:[𑞃] 71556:[𑞄] 71557:[𑞅] 71558:[𑞆] 71559:[𑞇]
71560:[𑞈] 71561:[𑞉] 71562:[𑞊] 71563:[𑞋] 71564:[𑞌] 71565:[𑞍] 71566:[𑞎] 71567:[𑞏] 71568:[𑞐] 71569:[𑞑]
71570:[𑞒] 71571:[𑞓] 71572:[𑞔] 71573:[𑞕] 71574:[𑞖] 71575:[𑞗] 71576:[𑞘] 71577:[𑞙] 71578:[𑞚] 71579:[𑞛]
71580:[𑞜] 71581:[𑞝] 71582:[𑞞] 71583:[𑞟] 71584:[𑞠] 71585:[𑞡] 71586:[𑞢] 71587:[𑞣] 71588:[𑞤] 71589:[𑞥]
71590:[𑞦] 71591:[𑞧] 71592:[𑞨] 71593:[𑞩] 71594:[𑞪] 71595:[𑞫] 71596:[𑞬] 71597:[𑞭] 71598:[𑞮] 71599:[𑞯]
71600:[𑞰] 71601:[𑞱] 71602:[𑞲] 71603:[𑞳] 71604:[𑞴] 71605:[𑞵] 71606:[𑞶] 71607:[𑞷] 71608:[𑞸] 71609:[𑞹]
71610:[𑞺] 71611:[𑞻] 71612:[𑞼] 71613:[𑞽] 71614:[𑞾] 71615:[𑞿] 71616:[𑟀] 71617:[𑟁] 71618:[𑟂] 71619:[𑟃]
71620:[𑟄] 71621:[𑟅] 71622:[𑟆] 71623:[𑟇] 71624:[𑟈] 71625:[𑟉] 71626:[𑟊] 71627:[𑟋] 71628:[𑟌] 71629:[𑟍]
71630:[𑟎] 71631:[𑟏] 71632:[𑟐] 71633:[𑟑] 71634:[𑟒] 71635:[𑟓] 71636:[𑟔] 71637:[𑟕] 71638:[𑟖] 71639:[𑟗]
71640:[𑟘] 71641:[𑟙] 71642:[𑟚] 71643:[𑟛] 71644:[𑟜] 71645:[𑟝] 71646:[𑟞] 71647:[𑟟] 71648:[𑟠] 71649:[𑟡]
71650:[𑟢] 71651:[𑟣] 71652:[𑟤] 71653:[𑟥] 71654:[𑟦] 71655:[𑟧] 71656:[𑟨] 71657:[𑟩] 71658:[𑟪] 71659:[𑟫]
71660:[𑟬] 71661:[𑟭] 71662:[𑟮] 71663:[𑟯] 71664:[𑟰] 71665:[𑟱] 71666:[𑟲] 71667:[𑟳] 71668:[𑟴] 71669:[𑟵]
71670:[𑟶] 71671:[𑟷] 71672:[𑟸] 71673:[𑟹] 71674:[𑟺] 71675:[𑟻] 71676:[𑟼] 71677:[𑟽] 71678:[𑟾] 71679:[𑟿]
71680:[𑠀] 71681:[𑠁] 71682:[𑠂] 71683:[𑠃] 71684:[𑠄] 71685:[𑠅] 71686:[𑠆] 71687:[𑠇] 71688:[𑠈] 71689:[𑠉]
71690:[𑠊] 71691:[𑠋] 71692:[𑠌] 71693:[𑠍] 71694:[𑠎] 71695:[𑠏] 71696:[𑠐] 71697:[𑠑] 71698:[𑠒] 71699:[𑠓]
71700:[𑠔] 71701:[𑠕] 71702:[𑠖] 71703:[𑠗] 71704:[𑠘] 71705:[𑠙] 71706:[𑠚] 71707:[𑠛] 71708:[𑠜] 71709:[𑠝]
71710:[𑠞] 71711:[𑠟] 71712:[𑠠] 71713:[𑠡] 71714:[𑠢] 71715:[𑠣] 71716:[𑠤] 71717:[𑠥] 71718:[𑠦] 71719:[𑠧]
71720:[𑠨] 71721:[𑠩] 71722:[𑠪] 71723:[𑠫] 71724:[𑠬] 71725:[𑠭] 71726:[𑠮] 71727:[𑠯] 71728:[𑠰] 71729:[𑠱]
71730:[𑠲] 71731:[𑠳] 71732:[𑠴] 71733:[𑠵] 71734:[𑠶] 71735:[𑠷] 71736:[𑠸] 71737:[𑠹] 71738:[𑠺] 71739:[𑠻]
71740:[𑠼] 71741:[𑠽] 71742:[𑠾] 71743:[𑠿] 71744:[𑡀] 71745:[𑡁] 71746:[𑡂] 71747:[𑡃] 71748:[𑡄] 71749:[𑡅]
71750:[𑡆] 71751:[𑡇] 71752:[𑡈] 71753:[𑡉] 71754:[𑡊] 71755:[𑡋] 71756:[𑡌] 71757:[𑡍] 71758:[𑡎] 71759:[𑡏]
71760:[𑡐] 71761:[𑡑] 71762:[𑡒] 71763:[𑡓] 71764:[𑡔] 71765:[𑡕] 71766:[𑡖] 71767:[𑡗] 71768:[𑡘] 71769:[𑡙]
71770:[𑡚] 71771:[𑡛] 71772:[𑡜] 71773:[𑡝] 71774:[𑡞] 71775:[𑡟] 71776:[𑡠] 71777:[𑡡] 71778:[𑡢] 71779:[𑡣]
71780:[𑡤] 71781:[𑡥] 71782:[𑡦] 71783:[𑡧] 71784:[𑡨] 71785:[𑡩] 71786:[𑡪] 71787:[𑡫] 71788:[𑡬] 71789:[𑡭]
71790:[𑡮] 71791:[𑡯] 71792:[𑡰] 71793:[𑡱] 71794:[𑡲] 71795:[𑡳] 71796:[𑡴] 71797:[𑡵] 71798:[𑡶] 71799:[𑡷]
71800:[𑡸] 71801:[𑡹] 71802:[𑡺] 71803:[𑡻] 71804:[𑡼] 71805:[𑡽] 71806:[𑡾] 71807:[𑡿] 71808:[𑢀] 71809:[𑢁]
71810:[𑢂] 71811:[𑢃] 71812:[𑢄] 71813:[𑢅] 71814:[𑢆] 71815:[𑢇] 71816:[𑢈] 71817:[𑢉] 71818:[𑢊] 71819:[𑢋]
71820:[𑢌] 71821:[𑢍] 71822:[𑢎] 71823:[𑢏] 71824:[𑢐] 71825:[𑢑] 71826:[𑢒] 71827:[𑢓] 71828:[𑢔] 71829:[𑢕]
71830:[𑢖] 71831:[𑢗] 71832:[𑢘] 71833:[𑢙] 71834:[𑢚] 71835:[𑢛] 71836:[𑢜] 71837:[𑢝] 71838:[𑢞] 71839:[𑢟]
71840:[𑢠] 71841:[𑢡] 71842:[𑢢] 71843:[𑢣] 71844:[𑢤] 71845:[𑢥] 71846:[𑢦] 71847:[𑢧] 71848:[𑢨] 71849:[𑢩]
71850:[𑢪] 71851:[𑢫] 71852:[𑢬] 71853:[𑢭] 71854:[𑢮] 71855:[𑢯] 71856:[𑢰] 71857:[𑢱] 71858:[𑢲] 71859:[𑢳]
71860:[𑢴] 71861:[𑢵] 71862:[𑢶] 71863:[𑢷] 71864:[𑢸] 71865:[𑢹] 71866:[𑢺] 71867:[𑢻] 71868:[𑢼] 71869:[𑢽]
71870:[𑢾] 71871:[𑢿] 71872:[𑣀] 71873:[𑣁] 71874:[𑣂] 71875:[𑣃] 71876:[𑣄] 71877:[𑣅] 71878:[𑣆] 71879:[𑣇]
71880:[𑣈] 71881:[𑣉] 71882:[𑣊] 71883:[𑣋] 71884:[𑣌] 71885:[𑣍] 71886:[𑣎] 71887:[𑣏] 71888:[𑣐] 71889:[𑣑]
71890:[𑣒] 71891:[𑣓] 71892:[𑣔] 71893:[𑣕] 71894:[𑣖] 71895:[𑣗] 71896:[𑣘] 71897:[𑣙] 71898:[𑣚] 71899:[𑣛]
71900:[𑣜] 71901:[𑣝] 71902:[𑣞] 71903:[𑣟] 71904:[𑣠] 71905:[𑣡] 71906:[𑣢] 71907:[𑣣] 71908:[𑣤] 71909:[𑣥]
71910:[𑣦] 71911:[𑣧] 71912:[𑣨] 71913:[𑣩] 71914:[𑣪] 71915:[𑣫] 71916:[𑣬] 71917:[𑣭] 71918:[𑣮] 71919:[𑣯]
71920:[𑣰] 71921:[𑣱] 71922:[𑣲] 71923:[𑣳] 71924:[𑣴] 71925:[𑣵] 71926:[𑣶] 71927:[𑣷] 71928:[𑣸] 71929:[𑣹]
71930:[𑣺] 71931:[𑣻] 71932:[𑣼] 71933:[𑣽] 71934:[𑣾] 71935:[𑣿] 71936:[𑤀] 71937:[𑤁] 71938:[𑤂] 71939:[𑤃]
71940:[𑤄] 71941:[𑤅] 71942:[𑤆] 71943:[𑤇] 71944:[𑤈] 71945:[𑤉] 71946:[𑤊] 71947:[𑤋] 71948:[𑤌] 71949:[𑤍]
71950:[𑤎] 71951:[𑤏] 71952:[𑤐] 71953:[𑤑] 71954:[𑤒] 71955:[𑤓] 71956:[𑤔] 71957:[𑤕] 71958:[𑤖] 71959:[𑤗]
71960:[𑤘] 71961:[𑤙] 71962:[𑤚] 71963:[𑤛] 71964:[𑤜] 71965:[𑤝] 71966:[𑤞] 71967:[𑤟] 71968:[𑤠] 71969:[𑤡]
71970:[𑤢] 71971:[𑤣] 71972:[𑤤] 71973:[𑤥] 71974:[𑤦] 71975:[𑤧] 71976:[𑤨] 71977:[𑤩] 71978:[𑤪] 71979:[𑤫]
71980:[𑤬] 71981:[𑤭] 71982:[𑤮] 71983:[𑤯] 71984:[𑤰] 71985:[𑤱] 71986:[𑤲] 71987:[𑤳] 71988:[𑤴] 71989:[𑤵]
71990:[𑤶] 71991:[𑤷] 71992:[𑤸] 71993:[𑤹] 71994:[𑤺] 71995:[𑤻] 71996:[𑤼] 71997:[𑤽] 71998:[𑤾] 71999:[𑤿]