Unicode一覧表
特殊記号一覧表

記号を表示する際は「&#****;」(*****に数字が入る)と入力してください。

表示範囲:77000->77999


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
𒳈 𒳉 𒳊 𒳋 𒳌 𒳍 𒳎 𒳏 𒳐 𒳑 𒳒 𒳓 𒳔 𒳕 𒳖 𒳗 𒳘 𒳙 𒳚 𒳛 𒳜 𒳝 𒳞 𒳟 𒳠 𒳡 𒳢 𒳣 𒳤 𒳥
𒳦 𒳧 𒳨 𒳩 𒳪 𒳫 𒳬 𒳭 𒳮 𒳯 𒳰 𒳱 𒳲 𒳳 𒳴 𒳵 𒳶 𒳷 𒳸 𒳹 𒳺 𒳻 𒳼 𒳽 𒳾 𒳿 𒴀 𒴁 𒴂 𒴃
𒴄 𒴅 𒴆 𒴇 𒴈 𒴉 𒴊 𒴋 𒴌 𒴍 𒴎 𒴏 𒴐 𒴑 𒴒 𒴓 𒴔 𒴕 𒴖 𒴗 𒴘 𒴙 𒴚 𒴛 𒴜 𒴝 𒴞 𒴟 𒴠 𒴡
𒴢 𒴣 𒴤 𒴥 𒴦 𒴧 𒴨 𒴩 𒴪 𒴫 𒴬 𒴭 𒴮 𒴯 𒴰 𒴱 𒴲 𒴳 𒴴 𒴵 𒴶 𒴷 𒴸 𒴹 𒴺 𒴻 𒴼 𒴽 𒴾 𒴿
𒵀 𒵁 𒵂 𒵃 𒵄 𒵅 𒵆 𒵇 𒵈 𒵉 𒵊 𒵋 𒵌 𒵍 𒵎 𒵏 𒵐 𒵑 𒵒 𒵓 𒵔 𒵕 𒵖 𒵗 𒵘 𒵙 𒵚 𒵛 𒵜 𒵝
𒵞 𒵟 𒵠 𒵡 𒵢 𒵣 𒵤 𒵥 𒵦 𒵧 𒵨 𒵩 𒵪 𒵫 𒵬 𒵭 𒵮 𒵯 𒵰 𒵱 𒵲 𒵳 𒵴 𒵵 𒵶 𒵷 𒵸 𒵹 𒵺 𒵻
𒵼 𒵽 𒵾 𒵿 𒶀 𒶁 𒶂 𒶃 𒶄 𒶅 𒶆 𒶇 𒶈 𒶉 𒶊 𒶋 𒶌 𒶍 𒶎 𒶏 𒶐 𒶑 𒶒 𒶓 𒶔 𒶕 𒶖 𒶗 𒶘 𒶙
𒶚 𒶛 𒶜 𒶝 𒶞 𒶟 𒶠 𒶡 𒶢 𒶣 𒶤 𒶥 𒶦 𒶧 𒶨 𒶩 𒶪 𒶫 𒶬 𒶭 𒶮 𒶯 𒶰 𒶱 𒶲 𒶳 𒶴 𒶵 𒶶 𒶷
𒶸 𒶹 𒶺 𒶻 𒶼 𒶽 𒶾 𒶿 𒷀 𒷁 𒷂 𒷃 𒷄 𒷅 𒷆 𒷇 𒷈 𒷉 𒷊 𒷋 𒷌 𒷍 𒷎 𒷏 𒷐 𒷑 𒷒 𒷓 𒷔 𒷕
𒷖 𒷗 𒷘 𒷙 𒷚 𒷛 𒷜 𒷝 𒷞 𒷟 𒷠 𒷡 𒷢 𒷣 𒷤 𒷥 𒷦 𒷧 𒷨 𒷩 𒷪 𒷫 𒷬 𒷭 𒷮 𒷯 𒷰 𒷱 𒷲 𒷳
𒷴 𒷵 𒷶 𒷷 𒷸 𒷹 𒷺 𒷻 𒷼 𒷽 𒷾 𒷿 𒸀 𒸁 𒸂 𒸃 𒸄 𒸅 𒸆 𒸇 𒸈 𒸉 𒸊 𒸋 𒸌 𒸍 𒸎 𒸏 𒸐 𒸑
𒸒 𒸓 𒸔 𒸕 𒸖 𒸗 𒸘 𒸙 𒸚 𒸛 𒸜 𒸝 𒸞 𒸟 𒸠 𒸡 𒸢 𒸣 𒸤 𒸥 𒸦 𒸧 𒸨 𒸩 𒸪 𒸫 𒸬 𒸭 𒸮 𒸯
𒸰 𒸱 𒸲 𒸳 𒸴 𒸵 𒸶 𒸷 𒸸 𒸹 𒸺 𒸻 𒸼 𒸽 𒸾 𒸿 𒹀 𒹁 𒹂 𒹃 𒹄 𒹅 𒹆 𒹇 𒹈 𒹉 𒹊 𒹋 𒹌 𒹍
𒹎 𒹏 𒹐 𒹑 𒹒 𒹓 𒹔 𒹕 𒹖 𒹗 𒹘 𒹙 𒹚 𒹛 𒹜 𒹝 𒹞 𒹟 𒹠 𒹡 𒹢 𒹣 𒹤 𒹥 𒹦 𒹧 𒹨 𒹩 𒹪 𒹫
𒹬 𒹭 𒹮 𒹯 𒹰 𒹱 𒹲 𒹳 𒹴 𒹵 𒹶 𒹷 𒹸 𒹹 𒹺 𒹻 𒹼 𒹽 𒹾 𒹿 𒺀 𒺁 𒺂 𒺃 𒺄 𒺅 𒺆 𒺇 𒺈 𒺉
𒺊 𒺋 𒺌 𒺍 𒺎 𒺏 𒺐 𒺑 𒺒 𒺓 𒺔 𒺕 𒺖 𒺗 𒺘 𒺙 𒺚 𒺛 𒺜 𒺝 𒺞 𒺟 𒺠 𒺡 𒺢 𒺣 𒺤 𒺥 𒺦 𒺧
𒺨 𒺩 𒺪 𒺫 𒺬 𒺭 𒺮 𒺯 𒺰 𒺱 𒺲 𒺳 𒺴 𒺵 𒺶 𒺷 𒺸 𒺹 𒺺 𒺻 𒺼 𒺽 𒺾 𒺿 𒻀 𒻁 𒻂 𒻃 𒻄 𒻅
𒻆 𒻇 𒻈 𒻉 𒻊 𒻋 𒻌 𒻍 𒻎 𒻏 𒻐 𒻑 𒻒 𒻓 𒻔 𒻕 𒻖 𒻗 𒻘 𒻙 𒻚 𒻛 𒻜 𒻝 𒻞 𒻟 𒻠 𒻡 𒻢 𒻣
𒻤 𒻥 𒻦 𒻧 𒻨 𒻩 𒻪 𒻫 𒻬 𒻭 𒻮 𒻯 𒻰 𒻱 𒻲 𒻳 𒻴 𒻵 𒻶 𒻷 𒻸 𒻹 𒻺 𒻻 𒻼 𒻽 𒻾 𒻿 𒼀 𒼁
𒼂 𒼃 𒼄 𒼅 𒼆 𒼇 𒼈 𒼉 𒼊 𒼋 𒼌 𒼍 𒼎 𒼏 𒼐 𒼑 𒼒 𒼓 𒼔 𒼕 𒼖 𒼗 𒼘 𒼙 𒼚 𒼛 𒼜 𒼝 𒼞 𒼟
𒼠 𒼡 𒼢 𒼣 𒼤 𒼥 𒼦 𒼧 𒼨 𒼩 𒼪 𒼫 𒼬 𒼭 𒼮 𒼯 𒼰 𒼱 𒼲 𒼳 𒼴 𒼵 𒼶 𒼷 𒼸 𒼹 𒼺 𒼻 𒼼 𒼽
𒼾 𒼿 𒽀 𒽁 𒽂 𒽃 𒽄 𒽅 𒽆 𒽇 𒽈 𒽉 𒽊 𒽋 𒽌 𒽍 𒽎 𒽏 𒽐 𒽑 𒽒 𒽓 𒽔 𒽕 𒽖 𒽗 𒽘 𒽙 𒽚 𒽛
𒽜 𒽝 𒽞 𒽟 𒽠 𒽡 𒽢 𒽣 𒽤 𒽥 𒽦 𒽧 𒽨 𒽩 𒽪 𒽫 𒽬 𒽭 𒽮 𒽯 𒽰 𒽱 𒽲 𒽳 𒽴 𒽵 𒽶 𒽷 𒽸 𒽹
𒽺 𒽻 𒽼 𒽽 𒽾 𒽿 𒾀 𒾁 𒾂 𒾃 𒾄 𒾅 𒾆 𒾇 𒾈 𒾉 𒾊 𒾋 𒾌 𒾍 𒾎 𒾏 𒾐 𒾑 𒾒 𒾓 𒾔 𒾕 𒾖 𒾗
𒾘 𒾙 𒾚 𒾛 𒾜 𒾝 𒾞 𒾟 𒾠 𒾡 𒾢 𒾣 𒾤 𒾥 𒾦 𒾧 𒾨 𒾩 𒾪 𒾫 𒾬 𒾭 𒾮 𒾯 𒾰 𒾱 𒾲 𒾳 𒾴 𒾵
𒾶 𒾷 𒾸 𒾹 𒾺 𒾻 𒾼 𒾽 𒾾 𒾿 𒿀 𒿁 𒿂 𒿃 𒿄 𒿅 𒿆 𒿇 𒿈 𒿉 𒿊 𒿋 𒿌 𒿍 𒿎 𒿏 𒿐 𒿑 𒿒 𒿓
𒿔 𒿕 𒿖 𒿗 𒿘 𒿙 𒿚 𒿛 𒿜 𒿝 𒿞 𒿟 𒿠 𒿡 𒿢 𒿣 𒿤 𒿥 𒿦 𒿧 𒿨 𒿩 𒿪 𒿫 𒿬 𒿭 𒿮 𒿯 𒿰 𒿱
𒿲 𒿳 𒿴 𒿵 𒿶 𒿷 𒿸 𒿹 𒿺 𒿻 𒿼 𒿽 𒿾 𒿿 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏
𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭
𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋
𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓁒 𓁓 𓁔 𓁕 𓁖 𓁗 𓁘 𓁙 𓁚 𓁛 𓁜 𓁝 𓁞 𓁟 𓁠 𓁡 𓁢 𓁣 𓁤 𓁥 𓁦 𓁧 𓁨 𓁩
𓁪 𓁫 𓁬 𓁭 𓁮 𓁯 𓁰 𓁱 𓁲 𓁳 𓁴 𓁵 𓁶 𓁷 𓁸 𓁹 𓁺 𓁻 𓁼 𓁽 𓁾 𓁿 𓂀 𓂁 𓂂 𓂃 𓂄 𓂅 𓂆 𓂇
𓂈 𓂉 𓂊 𓂋 𓂌 𓂍 𓂎 𓂏 𓂐 𓂑 𓂒 𓂓 𓂔 𓂕 𓂖 𓂗 𓂘 𓂙 𓂚 𓂛 𓂜 𓂝 𓂞 𓂟 𓂠 𓂡 𓂢 𓂣 𓂤 𓂥
𓂦 𓂧 𓂨 𓂩 𓂪 𓂫 𓂬 𓂭 𓂮 𓂯

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
基本記号一覧
数値ありバージョン
数値なしバージョン(見やすい)
77000:[𒳈] 77001:[𒳉] 77002:[𒳊] 77003:[𒳋] 77004:[𒳌] 77005:[𒳍] 77006:[𒳎] 77007:[𒳏] 77008:[𒳐] 77009:[𒳑]
77010:[𒳒] 77011:[𒳓] 77012:[𒳔] 77013:[𒳕] 77014:[𒳖] 77015:[𒳗] 77016:[𒳘] 77017:[𒳙] 77018:[𒳚] 77019:[𒳛]
77020:[𒳜] 77021:[𒳝] 77022:[𒳞] 77023:[𒳟] 77024:[𒳠] 77025:[𒳡] 77026:[𒳢] 77027:[𒳣] 77028:[𒳤] 77029:[𒳥]
77030:[𒳦] 77031:[𒳧] 77032:[𒳨] 77033:[𒳩] 77034:[𒳪] 77035:[𒳫] 77036:[𒳬] 77037:[𒳭] 77038:[𒳮] 77039:[𒳯]
77040:[𒳰] 77041:[𒳱] 77042:[𒳲] 77043:[𒳳] 77044:[𒳴] 77045:[𒳵] 77046:[𒳶] 77047:[𒳷] 77048:[𒳸] 77049:[𒳹]
77050:[𒳺] 77051:[𒳻] 77052:[𒳼] 77053:[𒳽] 77054:[𒳾] 77055:[𒳿] 77056:[𒴀] 77057:[𒴁] 77058:[𒴂] 77059:[𒴃]
77060:[𒴄] 77061:[𒴅] 77062:[𒴆] 77063:[𒴇] 77064:[𒴈] 77065:[𒴉] 77066:[𒴊] 77067:[𒴋] 77068:[𒴌] 77069:[𒴍]
77070:[𒴎] 77071:[𒴏] 77072:[𒴐] 77073:[𒴑] 77074:[𒴒] 77075:[𒴓] 77076:[𒴔] 77077:[𒴕] 77078:[𒴖] 77079:[𒴗]
77080:[𒴘] 77081:[𒴙] 77082:[𒴚] 77083:[𒴛] 77084:[𒴜] 77085:[𒴝] 77086:[𒴞] 77087:[𒴟] 77088:[𒴠] 77089:[𒴡]
77090:[𒴢] 77091:[𒴣] 77092:[𒴤] 77093:[𒴥] 77094:[𒴦] 77095:[𒴧] 77096:[𒴨] 77097:[𒴩] 77098:[𒴪] 77099:[𒴫]
77100:[𒴬] 77101:[𒴭] 77102:[𒴮] 77103:[𒴯] 77104:[𒴰] 77105:[𒴱] 77106:[𒴲] 77107:[𒴳] 77108:[𒴴] 77109:[𒴵]
77110:[𒴶] 77111:[𒴷] 77112:[𒴸] 77113:[𒴹] 77114:[𒴺] 77115:[𒴻] 77116:[𒴼] 77117:[𒴽] 77118:[𒴾] 77119:[𒴿]
77120:[𒵀] 77121:[𒵁] 77122:[𒵂] 77123:[𒵃] 77124:[𒵄] 77125:[𒵅] 77126:[𒵆] 77127:[𒵇] 77128:[𒵈] 77129:[𒵉]
77130:[𒵊] 77131:[𒵋] 77132:[𒵌] 77133:[𒵍] 77134:[𒵎] 77135:[𒵏] 77136:[𒵐] 77137:[𒵑] 77138:[𒵒] 77139:[𒵓]
77140:[𒵔] 77141:[𒵕] 77142:[𒵖] 77143:[𒵗] 77144:[𒵘] 77145:[𒵙] 77146:[𒵚] 77147:[𒵛] 77148:[𒵜] 77149:[𒵝]
77150:[𒵞] 77151:[𒵟] 77152:[𒵠] 77153:[𒵡] 77154:[𒵢] 77155:[𒵣] 77156:[𒵤] 77157:[𒵥] 77158:[𒵦] 77159:[𒵧]
77160:[𒵨] 77161:[𒵩] 77162:[𒵪] 77163:[𒵫] 77164:[𒵬] 77165:[𒵭] 77166:[𒵮] 77167:[𒵯] 77168:[𒵰] 77169:[𒵱]
77170:[𒵲] 77171:[𒵳] 77172:[𒵴] 77173:[𒵵] 77174:[𒵶] 77175:[𒵷] 77176:[𒵸] 77177:[𒵹] 77178:[𒵺] 77179:[𒵻]
77180:[𒵼] 77181:[𒵽] 77182:[𒵾] 77183:[𒵿] 77184:[𒶀] 77185:[𒶁] 77186:[𒶂] 77187:[𒶃] 77188:[𒶄] 77189:[𒶅]
77190:[𒶆] 77191:[𒶇] 77192:[𒶈] 77193:[𒶉] 77194:[𒶊] 77195:[𒶋] 77196:[𒶌] 77197:[𒶍] 77198:[𒶎] 77199:[𒶏]
77200:[𒶐] 77201:[𒶑] 77202:[𒶒] 77203:[𒶓] 77204:[𒶔] 77205:[𒶕] 77206:[𒶖] 77207:[𒶗] 77208:[𒶘] 77209:[𒶙]
77210:[𒶚] 77211:[𒶛] 77212:[𒶜] 77213:[𒶝] 77214:[𒶞] 77215:[𒶟] 77216:[𒶠] 77217:[𒶡] 77218:[𒶢] 77219:[𒶣]
77220:[𒶤] 77221:[𒶥] 77222:[𒶦] 77223:[𒶧] 77224:[𒶨] 77225:[𒶩] 77226:[𒶪] 77227:[𒶫] 77228:[𒶬] 77229:[𒶭]
77230:[𒶮] 77231:[𒶯] 77232:[𒶰] 77233:[𒶱] 77234:[𒶲] 77235:[𒶳] 77236:[𒶴] 77237:[𒶵] 77238:[𒶶] 77239:[𒶷]
77240:[𒶸] 77241:[𒶹] 77242:[𒶺] 77243:[𒶻] 77244:[𒶼] 77245:[𒶽] 77246:[𒶾] 77247:[𒶿] 77248:[𒷀] 77249:[𒷁]
77250:[𒷂] 77251:[𒷃] 77252:[𒷄] 77253:[𒷅] 77254:[𒷆] 77255:[𒷇] 77256:[𒷈] 77257:[𒷉] 77258:[𒷊] 77259:[𒷋]
77260:[𒷌] 77261:[𒷍] 77262:[𒷎] 77263:[𒷏] 77264:[𒷐] 77265:[𒷑] 77266:[𒷒] 77267:[𒷓] 77268:[𒷔] 77269:[𒷕]
77270:[𒷖] 77271:[𒷗] 77272:[𒷘] 77273:[𒷙] 77274:[𒷚] 77275:[𒷛] 77276:[𒷜] 77277:[𒷝] 77278:[𒷞] 77279:[𒷟]
77280:[𒷠] 77281:[𒷡] 77282:[𒷢] 77283:[𒷣] 77284:[𒷤] 77285:[𒷥] 77286:[𒷦] 77287:[𒷧] 77288:[𒷨] 77289:[𒷩]
77290:[𒷪] 77291:[𒷫] 77292:[𒷬] 77293:[𒷭] 77294:[𒷮] 77295:[𒷯] 77296:[𒷰] 77297:[𒷱] 77298:[𒷲] 77299:[𒷳]
77300:[𒷴] 77301:[𒷵] 77302:[𒷶] 77303:[𒷷] 77304:[𒷸] 77305:[𒷹] 77306:[𒷺] 77307:[𒷻] 77308:[𒷼] 77309:[𒷽]
77310:[𒷾] 77311:[𒷿] 77312:[𒸀] 77313:[𒸁] 77314:[𒸂] 77315:[𒸃] 77316:[𒸄] 77317:[𒸅] 77318:[𒸆] 77319:[𒸇]
77320:[𒸈] 77321:[𒸉] 77322:[𒸊] 77323:[𒸋] 77324:[𒸌] 77325:[𒸍] 77326:[𒸎] 77327:[𒸏] 77328:[𒸐] 77329:[𒸑]
77330:[𒸒] 77331:[𒸓] 77332:[𒸔] 77333:[𒸕] 77334:[𒸖] 77335:[𒸗] 77336:[𒸘] 77337:[𒸙] 77338:[𒸚] 77339:[𒸛]
77340:[𒸜] 77341:[𒸝] 77342:[𒸞] 77343:[𒸟] 77344:[𒸠] 77345:[𒸡] 77346:[𒸢] 77347:[𒸣] 77348:[𒸤] 77349:[𒸥]
77350:[𒸦] 77351:[𒸧] 77352:[𒸨] 77353:[𒸩] 77354:[𒸪] 77355:[𒸫] 77356:[𒸬] 77357:[𒸭] 77358:[𒸮] 77359:[𒸯]
77360:[𒸰] 77361:[𒸱] 77362:[𒸲] 77363:[𒸳] 77364:[𒸴] 77365:[𒸵] 77366:[𒸶] 77367:[𒸷] 77368:[𒸸] 77369:[𒸹]
77370:[𒸺] 77371:[𒸻] 77372:[𒸼] 77373:[𒸽] 77374:[𒸾] 77375:[𒸿] 77376:[𒹀] 77377:[𒹁] 77378:[𒹂] 77379:[𒹃]
77380:[𒹄] 77381:[𒹅] 77382:[𒹆] 77383:[𒹇] 77384:[𒹈] 77385:[𒹉] 77386:[𒹊] 77387:[𒹋] 77388:[𒹌] 77389:[𒹍]
77390:[𒹎] 77391:[𒹏] 77392:[𒹐] 77393:[𒹑] 77394:[𒹒] 77395:[𒹓] 77396:[𒹔] 77397:[𒹕] 77398:[𒹖] 77399:[𒹗]
77400:[𒹘] 77401:[𒹙] 77402:[𒹚] 77403:[𒹛] 77404:[𒹜] 77405:[𒹝] 77406:[𒹞] 77407:[𒹟] 77408:[𒹠] 77409:[𒹡]
77410:[𒹢] 77411:[𒹣] 77412:[𒹤] 77413:[𒹥] 77414:[𒹦] 77415:[𒹧] 77416:[𒹨] 77417:[𒹩] 77418:[𒹪] 77419:[𒹫]
77420:[𒹬] 77421:[𒹭] 77422:[𒹮] 77423:[𒹯] 77424:[𒹰] 77425:[𒹱] 77426:[𒹲] 77427:[𒹳] 77428:[𒹴] 77429:[𒹵]
77430:[𒹶] 77431:[𒹷] 77432:[𒹸] 77433:[𒹹] 77434:[𒹺] 77435:[𒹻] 77436:[𒹼] 77437:[𒹽] 77438:[𒹾] 77439:[𒹿]
77440:[𒺀] 77441:[𒺁] 77442:[𒺂] 77443:[𒺃] 77444:[𒺄] 77445:[𒺅] 77446:[𒺆] 77447:[𒺇] 77448:[𒺈] 77449:[𒺉]
77450:[𒺊] 77451:[𒺋] 77452:[𒺌] 77453:[𒺍] 77454:[𒺎] 77455:[𒺏] 77456:[𒺐] 77457:[𒺑] 77458:[𒺒] 77459:[𒺓]
77460:[𒺔] 77461:[𒺕] 77462:[𒺖] 77463:[𒺗] 77464:[𒺘] 77465:[𒺙] 77466:[𒺚] 77467:[𒺛] 77468:[𒺜] 77469:[𒺝]
77470:[𒺞] 77471:[𒺟] 77472:[𒺠] 77473:[𒺡] 77474:[𒺢] 77475:[𒺣] 77476:[𒺤] 77477:[𒺥] 77478:[𒺦] 77479:[𒺧]
77480:[𒺨] 77481:[𒺩] 77482:[𒺪] 77483:[𒺫] 77484:[𒺬] 77485:[𒺭] 77486:[𒺮] 77487:[𒺯] 77488:[𒺰] 77489:[𒺱]
77490:[𒺲] 77491:[𒺳] 77492:[𒺴] 77493:[𒺵] 77494:[𒺶] 77495:[𒺷] 77496:[𒺸] 77497:[𒺹] 77498:[𒺺] 77499:[𒺻]
77500:[𒺼] 77501:[𒺽] 77502:[𒺾] 77503:[𒺿] 77504:[𒻀] 77505:[𒻁] 77506:[𒻂] 77507:[𒻃] 77508:[𒻄] 77509:[𒻅]
77510:[𒻆] 77511:[𒻇] 77512:[𒻈] 77513:[𒻉] 77514:[𒻊] 77515:[𒻋] 77516:[𒻌] 77517:[𒻍] 77518:[𒻎] 77519:[𒻏]
77520:[𒻐] 77521:[𒻑] 77522:[𒻒] 77523:[𒻓] 77524:[𒻔] 77525:[𒻕] 77526:[𒻖] 77527:[𒻗] 77528:[𒻘] 77529:[𒻙]
77530:[𒻚] 77531:[𒻛] 77532:[𒻜] 77533:[𒻝] 77534:[𒻞] 77535:[𒻟] 77536:[𒻠] 77537:[𒻡] 77538:[𒻢] 77539:[𒻣]
77540:[𒻤] 77541:[𒻥] 77542:[𒻦] 77543:[𒻧] 77544:[𒻨] 77545:[𒻩] 77546:[𒻪] 77547:[𒻫] 77548:[𒻬] 77549:[𒻭]
77550:[𒻮] 77551:[𒻯] 77552:[𒻰] 77553:[𒻱] 77554:[𒻲] 77555:[𒻳] 77556:[𒻴] 77557:[𒻵] 77558:[𒻶] 77559:[𒻷]
77560:[𒻸] 77561:[𒻹] 77562:[𒻺] 77563:[𒻻] 77564:[𒻼] 77565:[𒻽] 77566:[𒻾] 77567:[𒻿] 77568:[𒼀] 77569:[𒼁]
77570:[𒼂] 77571:[𒼃] 77572:[𒼄] 77573:[𒼅] 77574:[𒼆] 77575:[𒼇] 77576:[𒼈] 77577:[𒼉] 77578:[𒼊] 77579:[𒼋]
77580:[𒼌] 77581:[𒼍] 77582:[𒼎] 77583:[𒼏] 77584:[𒼐] 77585:[𒼑] 77586:[𒼒] 77587:[𒼓] 77588:[𒼔] 77589:[𒼕]
77590:[𒼖] 77591:[𒼗] 77592:[𒼘] 77593:[𒼙] 77594:[𒼚] 77595:[𒼛] 77596:[𒼜] 77597:[𒼝] 77598:[𒼞] 77599:[𒼟]
77600:[𒼠] 77601:[𒼡] 77602:[𒼢] 77603:[𒼣] 77604:[𒼤] 77605:[𒼥] 77606:[𒼦] 77607:[𒼧] 77608:[𒼨] 77609:[𒼩]
77610:[𒼪] 77611:[𒼫] 77612:[𒼬] 77613:[𒼭] 77614:[𒼮] 77615:[𒼯] 77616:[𒼰] 77617:[𒼱] 77618:[𒼲] 77619:[𒼳]
77620:[𒼴] 77621:[𒼵] 77622:[𒼶] 77623:[𒼷] 77624:[𒼸] 77625:[𒼹] 77626:[𒼺] 77627:[𒼻] 77628:[𒼼] 77629:[𒼽]
77630:[𒼾] 77631:[𒼿] 77632:[𒽀] 77633:[𒽁] 77634:[𒽂] 77635:[𒽃] 77636:[𒽄] 77637:[𒽅] 77638:[𒽆] 77639:[𒽇]
77640:[𒽈] 77641:[𒽉] 77642:[𒽊] 77643:[𒽋] 77644:[𒽌] 77645:[𒽍] 77646:[𒽎] 77647:[𒽏] 77648:[𒽐] 77649:[𒽑]
77650:[𒽒] 77651:[𒽓] 77652:[𒽔] 77653:[𒽕] 77654:[𒽖] 77655:[𒽗] 77656:[𒽘] 77657:[𒽙] 77658:[𒽚] 77659:[𒽛]
77660:[𒽜] 77661:[𒽝] 77662:[𒽞] 77663:[𒽟] 77664:[𒽠] 77665:[𒽡] 77666:[𒽢] 77667:[𒽣] 77668:[𒽤] 77669:[𒽥]
77670:[𒽦] 77671:[𒽧] 77672:[𒽨] 77673:[𒽩] 77674:[𒽪] 77675:[𒽫] 77676:[𒽬] 77677:[𒽭] 77678:[𒽮] 77679:[𒽯]
77680:[𒽰] 77681:[𒽱] 77682:[𒽲] 77683:[𒽳] 77684:[𒽴] 77685:[𒽵] 77686:[𒽶] 77687:[𒽷] 77688:[𒽸] 77689:[𒽹]
77690:[𒽺] 77691:[𒽻] 77692:[𒽼] 77693:[𒽽] 77694:[𒽾] 77695:[𒽿] 77696:[𒾀] 77697:[𒾁] 77698:[𒾂] 77699:[𒾃]
77700:[𒾄] 77701:[𒾅] 77702:[𒾆] 77703:[𒾇] 77704:[𒾈] 77705:[𒾉] 77706:[𒾊] 77707:[𒾋] 77708:[𒾌] 77709:[𒾍]
77710:[𒾎] 77711:[𒾏] 77712:[𒾐] 77713:[𒾑] 77714:[𒾒] 77715:[𒾓] 77716:[𒾔] 77717:[𒾕] 77718:[𒾖] 77719:[𒾗]
77720:[𒾘] 77721:[𒾙] 77722:[𒾚] 77723:[𒾛] 77724:[𒾜] 77725:[𒾝] 77726:[𒾞] 77727:[𒾟] 77728:[𒾠] 77729:[𒾡]
77730:[𒾢] 77731:[𒾣] 77732:[𒾤] 77733:[𒾥] 77734:[𒾦] 77735:[𒾧] 77736:[𒾨] 77737:[𒾩] 77738:[𒾪] 77739:[𒾫]
77740:[𒾬] 77741:[𒾭] 77742:[𒾮] 77743:[𒾯] 77744:[𒾰] 77745:[𒾱] 77746:[𒾲] 77747:[𒾳] 77748:[𒾴] 77749:[𒾵]
77750:[𒾶] 77751:[𒾷] 77752:[𒾸] 77753:[𒾹] 77754:[𒾺] 77755:[𒾻] 77756:[𒾼] 77757:[𒾽] 77758:[𒾾] 77759:[𒾿]
77760:[𒿀] 77761:[𒿁] 77762:[𒿂] 77763:[𒿃] 77764:[𒿄] 77765:[𒿅] 77766:[𒿆] 77767:[𒿇] 77768:[𒿈] 77769:[𒿉]
77770:[𒿊] 77771:[𒿋] 77772:[𒿌] 77773:[𒿍] 77774:[𒿎] 77775:[𒿏] 77776:[𒿐] 77777:[𒿑] 77778:[𒿒] 77779:[𒿓]
77780:[𒿔] 77781:[𒿕] 77782:[𒿖] 77783:[𒿗] 77784:[𒿘] 77785:[𒿙] 77786:[𒿚] 77787:[𒿛] 77788:[𒿜] 77789:[𒿝]
77790:[𒿞] 77791:[𒿟] 77792:[𒿠] 77793:[𒿡] 77794:[𒿢] 77795:[𒿣] 77796:[𒿤] 77797:[𒿥] 77798:[𒿦] 77799:[𒿧]
77800:[𒿨] 77801:[𒿩] 77802:[𒿪] 77803:[𒿫] 77804:[𒿬] 77805:[𒿭] 77806:[𒿮] 77807:[𒿯] 77808:[𒿰] 77809:[𒿱]
77810:[𒿲] 77811:[𒿳] 77812:[𒿴] 77813:[𒿵] 77814:[𒿶] 77815:[𒿷] 77816:[𒿸] 77817:[𒿹] 77818:[𒿺] 77819:[𒿻]
77820:[𒿼] 77821:[𒿽] 77822:[𒿾] 77823:[𒿿] 77824:[𓀀] 77825:[𓀁] 77826:[𓀂] 77827:[𓀃] 77828:[𓀄] 77829:[𓀅]
77830:[𓀆] 77831:[𓀇] 77832:[𓀈] 77833:[𓀉] 77834:[𓀊] 77835:[𓀋] 77836:[𓀌] 77837:[𓀍] 77838:[𓀎] 77839:[𓀏]
77840:[𓀐] 77841:[𓀑] 77842:[𓀒] 77843:[𓀓] 77844:[𓀔] 77845:[𓀕] 77846:[𓀖] 77847:[𓀗] 77848:[𓀘] 77849:[𓀙]
77850:[𓀚] 77851:[𓀛] 77852:[𓀜] 77853:[𓀝] 77854:[𓀞] 77855:[𓀟] 77856:[𓀠] 77857:[𓀡] 77858:[𓀢] 77859:[𓀣]
77860:[𓀤] 77861:[𓀥] 77862:[𓀦] 77863:[𓀧] 77864:[𓀨] 77865:[𓀩] 77866:[𓀪] 77867:[𓀫] 77868:[𓀬] 77869:[𓀭]
77870:[𓀮] 77871:[𓀯] 77872:[𓀰] 77873:[𓀱] 77874:[𓀲] 77875:[𓀳] 77876:[𓀴] 77877:[𓀵] 77878:[𓀶] 77879:[𓀷]
77880:[𓀸] 77881:[𓀹] 77882:[𓀺] 77883:[𓀻] 77884:[𓀼] 77885:[𓀽] 77886:[𓀾] 77887:[𓀿] 77888:[𓁀] 77889:[𓁁]
77890:[𓁂] 77891:[𓁃] 77892:[𓁄] 77893:[𓁅] 77894:[𓁆] 77895:[𓁇] 77896:[𓁈] 77897:[𓁉] 77898:[𓁊] 77899:[𓁋]
77900:[𓁌] 77901:[𓁍] 77902:[𓁎] 77903:[𓁏] 77904:[𓁐] 77905:[𓁑] 77906:[𓁒] 77907:[𓁓] 77908:[𓁔] 77909:[𓁕]
77910:[𓁖] 77911:[𓁗] 77912:[𓁘] 77913:[𓁙] 77914:[𓁚] 77915:[𓁛] 77916:[𓁜] 77917:[𓁝] 77918:[𓁞] 77919:[𓁟]
77920:[𓁠] 77921:[𓁡] 77922:[𓁢] 77923:[𓁣] 77924:[𓁤] 77925:[𓁥] 77926:[𓁦] 77927:[𓁧] 77928:[𓁨] 77929:[𓁩]
77930:[𓁪] 77931:[𓁫] 77932:[𓁬] 77933:[𓁭] 77934:[𓁮] 77935:[𓁯] 77936:[𓁰] 77937:[𓁱] 77938:[𓁲] 77939:[𓁳]
77940:[𓁴] 77941:[𓁵] 77942:[𓁶] 77943:[𓁷] 77944:[𓁸] 77945:[𓁹] 77946:[𓁺] 77947:[𓁻] 77948:[𓁼] 77949:[𓁽]
77950:[𓁾] 77951:[𓁿] 77952:[𓂀] 77953:[𓂁] 77954:[𓂂] 77955:[𓂃] 77956:[𓂄] 77957:[𓂅] 77958:[𓂆] 77959:[𓂇]
77960:[𓂈] 77961:[𓂉] 77962:[𓂊] 77963:[𓂋] 77964:[𓂌] 77965:[𓂍] 77966:[𓂎] 77967:[𓂏] 77968:[𓂐] 77969:[𓂑]
77970:[𓂒] 77971:[𓂓] 77972:[𓂔] 77973:[𓂕] 77974:[𓂖] 77975:[𓂗] 77976:[𓂘] 77977:[𓂙] 77978:[𓂚] 77979:[𓂛]
77980:[𓂜] 77981:[𓂝] 77982:[𓂞] 77983:[𓂟] 77984:[𓂠] 77985:[𓂡] 77986:[𓂢] 77987:[𓂣] 77988:[𓂤] 77989:[𓂥]
77990:[𓂦] 77991:[𓂧] 77992:[𓂨] 77993:[𓂩] 77994:[𓂪] 77995:[𓂫] 77996:[𓂬] 77997:[𓂭] 77998:[𓂮] 77999:[𓂯]