Unicode一覧表
特殊記号一覧表

記号を表示する際は「&#****;」(*****に数字が入る)と入力してください。

表示範囲:93000->93999


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
𖭈 𖭉 𖭊 𖭋 𖭌 𖭍 𖭎 𖭏 𖭐 𖭑 𖭒 𖭓 𖭔 𖭕 𖭖 𖭗 𖭘 𖭙 𖭚 𖭛 𖭜 𖭝 𖭞 𖭟 𖭠 𖭡 𖭢 𖭣 𖭤 𖭥
𖭦 𖭧 𖭨 𖭩 𖭪 𖭫 𖭬 𖭭 𖭮 𖭯 𖭰 𖭱 𖭲 𖭳 𖭴 𖭵 𖭶 𖭷 𖭸 𖭹 𖭺 𖭻 𖭼 𖭽 𖭾 𖭿 𖮀 𖮁 𖮂 𖮃
𖮄 𖮅 𖮆 𖮇 𖮈 𖮉 𖮊 𖮋 𖮌 𖮍 𖮎 𖮏 𖮐 𖮑 𖮒 𖮓 𖮔 𖮕 𖮖 𖮗 𖮘 𖮙 𖮚 𖮛 𖮜 𖮝 𖮞 𖮟 𖮠 𖮡
𖮢 𖮣 𖮤 𖮥 𖮦 𖮧 𖮨 𖮩 𖮪 𖮫 𖮬 𖮭 𖮮 𖮯 𖮰 𖮱 𖮲 𖮳 𖮴 𖮵 𖮶 𖮷 𖮸 𖮹 𖮺 𖮻 𖮼 𖮽 𖮾 𖮿
𖯀 𖯁 𖯂 𖯃 𖯄 𖯅 𖯆 𖯇 𖯈 𖯉 𖯊 𖯋 𖯌 𖯍 𖯎 𖯏 𖯐 𖯑 𖯒 𖯓 𖯔 𖯕 𖯖 𖯗 𖯘 𖯙 𖯚 𖯛 𖯜 𖯝
𖯞 𖯟 𖯠 𖯡 𖯢 𖯣 𖯤 𖯥 𖯦 𖯧 𖯨 𖯩 𖯪 𖯫 𖯬 𖯭 𖯮 𖯯 𖯰 𖯱 𖯲 𖯳 𖯴 𖯵 𖯶 𖯷 𖯸 𖯹 𖯺 𖯻
𖯼 𖯽 𖯾 𖯿 𖰀 𖰁 𖰂 𖰃 𖰄 𖰅 𖰆 𖰇 𖰈 𖰉 𖰊 𖰋 𖰌 𖰍 𖰎 𖰏 𖰐 𖰑 𖰒 𖰓 𖰔 𖰕 𖰖 𖰗 𖰘 𖰙
𖰚 𖰛 𖰜 𖰝 𖰞 𖰟 𖰠 𖰡 𖰢 𖰣 𖰤 𖰥 𖰦 𖰧 𖰨 𖰩 𖰪 𖰫 𖰬 𖰭 𖰮 𖰯 𖰰 𖰱 𖰲 𖰳 𖰴 𖰵 𖰶 𖰷
𖰸 𖰹 𖰺 𖰻 𖰼 𖰽 𖰾 𖰿 𖱀 𖱁 𖱂 𖱃 𖱄 𖱅 𖱆 𖱇 𖱈 𖱉 𖱊 𖱋 𖱌 𖱍 𖱎 𖱏 𖱐 𖱑 𖱒 𖱓 𖱔 𖱕
𖱖 𖱗 𖱘 𖱙 𖱚 𖱛 𖱜 𖱝 𖱞 𖱟 𖱠 𖱡 𖱢 𖱣 𖱤 𖱥 𖱦 𖱧 𖱨 𖱩 𖱪 𖱫 𖱬 𖱭 𖱮 𖱯 𖱰 𖱱 𖱲 𖱳
𖱴 𖱵 𖱶 𖱷 𖱸 𖱹 𖱺 𖱻 𖱼 𖱽 𖱾 𖱿 𖲀 𖲁 𖲂 𖲃 𖲄 𖲅 𖲆 𖲇 𖲈 𖲉 𖲊 𖲋 𖲌 𖲍 𖲎 𖲏 𖲐 𖲑
𖲒 𖲓 𖲔 𖲕 𖲖 𖲗 𖲘 𖲙 𖲚 𖲛 𖲜 𖲝 𖲞 𖲟 𖲠 𖲡 𖲢 𖲣 𖲤 𖲥 𖲦 𖲧 𖲨 𖲩 𖲪 𖲫 𖲬 𖲭 𖲮 𖲯
𖲰 𖲱 𖲲 𖲳 𖲴 𖲵 𖲶 𖲷 𖲸 𖲹 𖲺 𖲻 𖲼 𖲽 𖲾 𖲿 𖳀 𖳁 𖳂 𖳃 𖳄 𖳅 𖳆 𖳇 𖳈 𖳉 𖳊 𖳋 𖳌 𖳍
𖳎 𖳏 𖳐 𖳑 𖳒 𖳓 𖳔 𖳕 𖳖 𖳗 𖳘 𖳙 𖳚 𖳛 𖳜 𖳝 𖳞 𖳟 𖳠 𖳡 𖳢 𖳣 𖳤 𖳥 𖳦 𖳧 𖳨 𖳩 𖳪 𖳫
𖳬 𖳭 𖳮 𖳯 𖳰 𖳱 𖳲 𖳳 𖳴 𖳵 𖳶 𖳷 𖳸 𖳹 𖳺 𖳻 𖳼 𖳽 𖳾 𖳿 𖴀 𖴁 𖴂 𖴃 𖴄 𖴅 𖴆 𖴇 𖴈 𖴉
𖴊 𖴋 𖴌 𖴍 𖴎 𖴏 𖴐 𖴑 𖴒 𖴓 𖴔 𖴕 𖴖 𖴗 𖴘 𖴙 𖴚 𖴛 𖴜 𖴝 𖴞 𖴟 𖴠 𖴡 𖴢 𖴣 𖴤 𖴥 𖴦 𖴧
𖴨 𖴩 𖴪 𖴫 𖴬 𖴭 𖴮 𖴯 𖴰 𖴱 𖴲 𖴳 𖴴 𖴵 𖴶 𖴷 𖴸 𖴹 𖴺 𖴻 𖴼 𖴽 𖴾 𖴿 𖵀 𖵁 𖵂 𖵃 𖵄 𖵅
𖵆 𖵇 𖵈 𖵉 𖵊 𖵋 𖵌 𖵍 𖵎 𖵏 𖵐 𖵑 𖵒 𖵓 𖵔 𖵕 𖵖 𖵗 𖵘 𖵙 𖵚 𖵛 𖵜 𖵝 𖵞 𖵟 𖵠 𖵡 𖵢 𖵣
𖵤 𖵥 𖵦 𖵧 𖵨 𖵩 𖵪 𖵫 𖵬 𖵭 𖵮 𖵯 𖵰 𖵱 𖵲 𖵳 𖵴 𖵵 𖵶 𖵷 𖵸 𖵹 𖵺 𖵻 𖵼 𖵽 𖵾 𖵿 𖶀 𖶁
𖶂 𖶃 𖶄 𖶅 𖶆 𖶇 𖶈 𖶉 𖶊 𖶋 𖶌 𖶍 𖶎 𖶏 𖶐 𖶑 𖶒 𖶓 𖶔 𖶕 𖶖 𖶗 𖶘 𖶙 𖶚 𖶛 𖶜 𖶝 𖶞 𖶟
𖶠 𖶡 𖶢 𖶣 𖶤 𖶥 𖶦 𖶧 𖶨 𖶩 𖶪 𖶫 𖶬 𖶭 𖶮 𖶯 𖶰 𖶱 𖶲 𖶳 𖶴 𖶵 𖶶 𖶷 𖶸 𖶹 𖶺 𖶻 𖶼 𖶽
𖶾 𖶿 𖷀 𖷁 𖷂 𖷃 𖷄 𖷅 𖷆 𖷇 𖷈 𖷉 𖷊 𖷋 𖷌 𖷍 𖷎 𖷏 𖷐 𖷑 𖷒 𖷓 𖷔 𖷕 𖷖 𖷗 𖷘 𖷙 𖷚 𖷛
𖷜 𖷝 𖷞 𖷟 𖷠 𖷡 𖷢 𖷣 𖷤 𖷥 𖷦 𖷧 𖷨 𖷩 𖷪 𖷫 𖷬 𖷭 𖷮 𖷯 𖷰 𖷱 𖷲 𖷳 𖷴 𖷵 𖷶 𖷷 𖷸 𖷹
𖷺 𖷻 𖷼 𖷽 𖷾 𖷿 𖸀 𖸁 𖸂 𖸃 𖸄 𖸅 𖸆 𖸇 𖸈 𖸉 𖸊 𖸋 𖸌 𖸍 𖸎 𖸏 𖸐 𖸑 𖸒 𖸓 𖸔 𖸕 𖸖 𖸗
𖸘 𖸙 𖸚 𖸛 𖸜 𖸝 𖸞 𖸟 𖸠 𖸡 𖸢 𖸣 𖸤 𖸥 𖸦 𖸧 𖸨 𖸩 𖸪 𖸫 𖸬 𖸭 𖸮 𖸯 𖸰 𖸱 𖸲 𖸳 𖸴 𖸵
𖸶 𖸷 𖸸 𖸹 𖸺 𖸻 𖸼 𖸽 𖸾 𖸿 𖹀 𖹁 𖹂 𖹃 𖹄 𖹅 𖹆 𖹇 𖹈 𖹉 𖹊 𖹋 𖹌 𖹍 𖹎 𖹏 𖹐 𖹑 𖹒 𖹓
𖹔 𖹕 𖹖 𖹗 𖹘 𖹙 𖹚 𖹛 𖹜 𖹝 𖹞 𖹟 𖹠 𖹡 𖹢 𖹣 𖹤 𖹥 𖹦 𖹧 𖹨 𖹩 𖹪 𖹫 𖹬 𖹭 𖹮 𖹯 𖹰 𖹱
𖹲 𖹳 𖹴 𖹵 𖹶 𖹷 𖹸 𖹹 𖹺 𖹻 𖹼 𖹽 𖹾 𖹿 𖺀 𖺁 𖺂 𖺃 𖺄 𖺅 𖺆 𖺇 𖺈 𖺉 𖺊 𖺋 𖺌 𖺍 𖺎 𖺏
𖺐 𖺑 𖺒 𖺓 𖺔 𖺕 𖺖 𖺗 𖺘 𖺙 𖺚 𖺛 𖺜 𖺝 𖺞 𖺟 𖺠 𖺡 𖺢 𖺣 𖺤 𖺥 𖺦 𖺧 𖺨 𖺩 𖺪 𖺫 𖺬 𖺭
𖺮 𖺯 𖺰 𖺱 𖺲 𖺳 𖺴 𖺵 𖺶 𖺷 𖺸 𖺹 𖺺 𖺻 𖺼 𖺽 𖺾 𖺿 𖻀 𖻁 𖻂 𖻃 𖻄 𖻅 𖻆 𖻇 𖻈 𖻉 𖻊 𖻋
𖻌 𖻍 𖻎 𖻏 𖻐 𖻑 𖻒 𖻓 𖻔 𖻕 𖻖 𖻗 𖻘 𖻙 𖻚 𖻛 𖻜 𖻝 𖻞 𖻟 𖻠 𖻡 𖻢 𖻣 𖻤 𖻥 𖻦 𖻧 𖻨 𖻩
𖻪 𖻫 𖻬 𖻭 𖻮 𖻯 𖻰 𖻱 𖻲 𖻳 𖻴 𖻵 𖻶 𖻷 𖻸 𖻹 𖻺 𖻻 𖻼 𖻽 𖻾 𖻿 𖼀 𖼁 𖼂 𖼃 𖼄 𖼅 𖼆 𖼇
𖼈 𖼉 𖼊 𖼋 𖼌 𖼍 𖼎 𖼏 𖼐 𖼑 𖼒 𖼓 𖼔 𖼕 𖼖 𖼗 𖼘 𖼙 𖼚 𖼛 𖼜 𖼝 𖼞 𖼟 𖼠 𖼡 𖼢 𖼣 𖼤 𖼥
𖼦 𖼧 𖼨 𖼩 𖼪 𖼫 𖼬 𖼭 𖼮 𖼯

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
基本記号一覧
数値ありバージョン
数値なしバージョン(見やすい)
93000:[𖭈] 93001:[𖭉] 93002:[𖭊] 93003:[𖭋] 93004:[𖭌] 93005:[𖭍] 93006:[𖭎] 93007:[𖭏] 93008:[𖭐] 93009:[𖭑]
93010:[𖭒] 93011:[𖭓] 93012:[𖭔] 93013:[𖭕] 93014:[𖭖] 93015:[𖭗] 93016:[𖭘] 93017:[𖭙] 93018:[𖭚] 93019:[𖭛]
93020:[𖭜] 93021:[𖭝] 93022:[𖭞] 93023:[𖭟] 93024:[𖭠] 93025:[𖭡] 93026:[𖭢] 93027:[𖭣] 93028:[𖭤] 93029:[𖭥]
93030:[𖭦] 93031:[𖭧] 93032:[𖭨] 93033:[𖭩] 93034:[𖭪] 93035:[𖭫] 93036:[𖭬] 93037:[𖭭] 93038:[𖭮] 93039:[𖭯]
93040:[𖭰] 93041:[𖭱] 93042:[𖭲] 93043:[𖭳] 93044:[𖭴] 93045:[𖭵] 93046:[𖭶] 93047:[𖭷] 93048:[𖭸] 93049:[𖭹]
93050:[𖭺] 93051:[𖭻] 93052:[𖭼] 93053:[𖭽] 93054:[𖭾] 93055:[𖭿] 93056:[𖮀] 93057:[𖮁] 93058:[𖮂] 93059:[𖮃]
93060:[𖮄] 93061:[𖮅] 93062:[𖮆] 93063:[𖮇] 93064:[𖮈] 93065:[𖮉] 93066:[𖮊] 93067:[𖮋] 93068:[𖮌] 93069:[𖮍]
93070:[𖮎] 93071:[𖮏] 93072:[𖮐] 93073:[𖮑] 93074:[𖮒] 93075:[𖮓] 93076:[𖮔] 93077:[𖮕] 93078:[𖮖] 93079:[𖮗]
93080:[𖮘] 93081:[𖮙] 93082:[𖮚] 93083:[𖮛] 93084:[𖮜] 93085:[𖮝] 93086:[𖮞] 93087:[𖮟] 93088:[𖮠] 93089:[𖮡]
93090:[𖮢] 93091:[𖮣] 93092:[𖮤] 93093:[𖮥] 93094:[𖮦] 93095:[𖮧] 93096:[𖮨] 93097:[𖮩] 93098:[𖮪] 93099:[𖮫]
93100:[𖮬] 93101:[𖮭] 93102:[𖮮] 93103:[𖮯] 93104:[𖮰] 93105:[𖮱] 93106:[𖮲] 93107:[𖮳] 93108:[𖮴] 93109:[𖮵]
93110:[𖮶] 93111:[𖮷] 93112:[𖮸] 93113:[𖮹] 93114:[𖮺] 93115:[𖮻] 93116:[𖮼] 93117:[𖮽] 93118:[𖮾] 93119:[𖮿]
93120:[𖯀] 93121:[𖯁] 93122:[𖯂] 93123:[𖯃] 93124:[𖯄] 93125:[𖯅] 93126:[𖯆] 93127:[𖯇] 93128:[𖯈] 93129:[𖯉]
93130:[𖯊] 93131:[𖯋] 93132:[𖯌] 93133:[𖯍] 93134:[𖯎] 93135:[𖯏] 93136:[𖯐] 93137:[𖯑] 93138:[𖯒] 93139:[𖯓]
93140:[𖯔] 93141:[𖯕] 93142:[𖯖] 93143:[𖯗] 93144:[𖯘] 93145:[𖯙] 93146:[𖯚] 93147:[𖯛] 93148:[𖯜] 93149:[𖯝]
93150:[𖯞] 93151:[𖯟] 93152:[𖯠] 93153:[𖯡] 93154:[𖯢] 93155:[𖯣] 93156:[𖯤] 93157:[𖯥] 93158:[𖯦] 93159:[𖯧]
93160:[𖯨] 93161:[𖯩] 93162:[𖯪] 93163:[𖯫] 93164:[𖯬] 93165:[𖯭] 93166:[𖯮] 93167:[𖯯] 93168:[𖯰] 93169:[𖯱]
93170:[𖯲] 93171:[𖯳] 93172:[𖯴] 93173:[𖯵] 93174:[𖯶] 93175:[𖯷] 93176:[𖯸] 93177:[𖯹] 93178:[𖯺] 93179:[𖯻]
93180:[𖯼] 93181:[𖯽] 93182:[𖯾] 93183:[𖯿] 93184:[𖰀] 93185:[𖰁] 93186:[𖰂] 93187:[𖰃] 93188:[𖰄] 93189:[𖰅]
93190:[𖰆] 93191:[𖰇] 93192:[𖰈] 93193:[𖰉] 93194:[𖰊] 93195:[𖰋] 93196:[𖰌] 93197:[𖰍] 93198:[𖰎] 93199:[𖰏]
93200:[𖰐] 93201:[𖰑] 93202:[𖰒] 93203:[𖰓] 93204:[𖰔] 93205:[𖰕] 93206:[𖰖] 93207:[𖰗] 93208:[𖰘] 93209:[𖰙]
93210:[𖰚] 93211:[𖰛] 93212:[𖰜] 93213:[𖰝] 93214:[𖰞] 93215:[𖰟] 93216:[𖰠] 93217:[𖰡] 93218:[𖰢] 93219:[𖰣]
93220:[𖰤] 93221:[𖰥] 93222:[𖰦] 93223:[𖰧] 93224:[𖰨] 93225:[𖰩] 93226:[𖰪] 93227:[𖰫] 93228:[𖰬] 93229:[𖰭]
93230:[𖰮] 93231:[𖰯] 93232:[𖰰] 93233:[𖰱] 93234:[𖰲] 93235:[𖰳] 93236:[𖰴] 93237:[𖰵] 93238:[𖰶] 93239:[𖰷]
93240:[𖰸] 93241:[𖰹] 93242:[𖰺] 93243:[𖰻] 93244:[𖰼] 93245:[𖰽] 93246:[𖰾] 93247:[𖰿] 93248:[𖱀] 93249:[𖱁]
93250:[𖱂] 93251:[𖱃] 93252:[𖱄] 93253:[𖱅] 93254:[𖱆] 93255:[𖱇] 93256:[𖱈] 93257:[𖱉] 93258:[𖱊] 93259:[𖱋]
93260:[𖱌] 93261:[𖱍] 93262:[𖱎] 93263:[𖱏] 93264:[𖱐] 93265:[𖱑] 93266:[𖱒] 93267:[𖱓] 93268:[𖱔] 93269:[𖱕]
93270:[𖱖] 93271:[𖱗] 93272:[𖱘] 93273:[𖱙] 93274:[𖱚] 93275:[𖱛] 93276:[𖱜] 93277:[𖱝] 93278:[𖱞] 93279:[𖱟]
93280:[𖱠] 93281:[𖱡] 93282:[𖱢] 93283:[𖱣] 93284:[𖱤] 93285:[𖱥] 93286:[𖱦] 93287:[𖱧] 93288:[𖱨] 93289:[𖱩]
93290:[𖱪] 93291:[𖱫] 93292:[𖱬] 93293:[𖱭] 93294:[𖱮] 93295:[𖱯] 93296:[𖱰] 93297:[𖱱] 93298:[𖱲] 93299:[𖱳]
93300:[𖱴] 93301:[𖱵] 93302:[𖱶] 93303:[𖱷] 93304:[𖱸] 93305:[𖱹] 93306:[𖱺] 93307:[𖱻] 93308:[𖱼] 93309:[𖱽]
93310:[𖱾] 93311:[𖱿] 93312:[𖲀] 93313:[𖲁] 93314:[𖲂] 93315:[𖲃] 93316:[𖲄] 93317:[𖲅] 93318:[𖲆] 93319:[𖲇]
93320:[𖲈] 93321:[𖲉] 93322:[𖲊] 93323:[𖲋] 93324:[𖲌] 93325:[𖲍] 93326:[𖲎] 93327:[𖲏] 93328:[𖲐] 93329:[𖲑]
93330:[𖲒] 93331:[𖲓] 93332:[𖲔] 93333:[𖲕] 93334:[𖲖] 93335:[𖲗] 93336:[𖲘] 93337:[𖲙] 93338:[𖲚] 93339:[𖲛]
93340:[𖲜] 93341:[𖲝] 93342:[𖲞] 93343:[𖲟] 93344:[𖲠] 93345:[𖲡] 93346:[𖲢] 93347:[𖲣] 93348:[𖲤] 93349:[𖲥]
93350:[𖲦] 93351:[𖲧] 93352:[𖲨] 93353:[𖲩] 93354:[𖲪] 93355:[𖲫] 93356:[𖲬] 93357:[𖲭] 93358:[𖲮] 93359:[𖲯]
93360:[𖲰] 93361:[𖲱] 93362:[𖲲] 93363:[𖲳] 93364:[𖲴] 93365:[𖲵] 93366:[𖲶] 93367:[𖲷] 93368:[𖲸] 93369:[𖲹]
93370:[𖲺] 93371:[𖲻] 93372:[𖲼] 93373:[𖲽] 93374:[𖲾] 93375:[𖲿] 93376:[𖳀] 93377:[𖳁] 93378:[𖳂] 93379:[𖳃]
93380:[𖳄] 93381:[𖳅] 93382:[𖳆] 93383:[𖳇] 93384:[𖳈] 93385:[𖳉] 93386:[𖳊] 93387:[𖳋] 93388:[𖳌] 93389:[𖳍]
93390:[𖳎] 93391:[𖳏] 93392:[𖳐] 93393:[𖳑] 93394:[𖳒] 93395:[𖳓] 93396:[𖳔] 93397:[𖳕] 93398:[𖳖] 93399:[𖳗]
93400:[𖳘] 93401:[𖳙] 93402:[𖳚] 93403:[𖳛] 93404:[𖳜] 93405:[𖳝] 93406:[𖳞] 93407:[𖳟] 93408:[𖳠] 93409:[𖳡]
93410:[𖳢] 93411:[𖳣] 93412:[𖳤] 93413:[𖳥] 93414:[𖳦] 93415:[𖳧] 93416:[𖳨] 93417:[𖳩] 93418:[𖳪] 93419:[𖳫]
93420:[𖳬] 93421:[𖳭] 93422:[𖳮] 93423:[𖳯] 93424:[𖳰] 93425:[𖳱] 93426:[𖳲] 93427:[𖳳] 93428:[𖳴] 93429:[𖳵]
93430:[𖳶] 93431:[𖳷] 93432:[𖳸] 93433:[𖳹] 93434:[𖳺] 93435:[𖳻] 93436:[𖳼] 93437:[𖳽] 93438:[𖳾] 93439:[𖳿]
93440:[𖴀] 93441:[𖴁] 93442:[𖴂] 93443:[𖴃] 93444:[𖴄] 93445:[𖴅] 93446:[𖴆] 93447:[𖴇] 93448:[𖴈] 93449:[𖴉]
93450:[𖴊] 93451:[𖴋] 93452:[𖴌] 93453:[𖴍] 93454:[𖴎] 93455:[𖴏] 93456:[𖴐] 93457:[𖴑] 93458:[𖴒] 93459:[𖴓]
93460:[𖴔] 93461:[𖴕] 93462:[𖴖] 93463:[𖴗] 93464:[𖴘] 93465:[𖴙] 93466:[𖴚] 93467:[𖴛] 93468:[𖴜] 93469:[𖴝]
93470:[𖴞] 93471:[𖴟] 93472:[𖴠] 93473:[𖴡] 93474:[𖴢] 93475:[𖴣] 93476:[𖴤] 93477:[𖴥] 93478:[𖴦] 93479:[𖴧]
93480:[𖴨] 93481:[𖴩] 93482:[𖴪] 93483:[𖴫] 93484:[𖴬] 93485:[𖴭] 93486:[𖴮] 93487:[𖴯] 93488:[𖴰] 93489:[𖴱]
93490:[𖴲] 93491:[𖴳] 93492:[𖴴] 93493:[𖴵] 93494:[𖴶] 93495:[𖴷] 93496:[𖴸] 93497:[𖴹] 93498:[𖴺] 93499:[𖴻]
93500:[𖴼] 93501:[𖴽] 93502:[𖴾] 93503:[𖴿] 93504:[𖵀] 93505:[𖵁] 93506:[𖵂] 93507:[𖵃] 93508:[𖵄] 93509:[𖵅]
93510:[𖵆] 93511:[𖵇] 93512:[𖵈] 93513:[𖵉] 93514:[𖵊] 93515:[𖵋] 93516:[𖵌] 93517:[𖵍] 93518:[𖵎] 93519:[𖵏]
93520:[𖵐] 93521:[𖵑] 93522:[𖵒] 93523:[𖵓] 93524:[𖵔] 93525:[𖵕] 93526:[𖵖] 93527:[𖵗] 93528:[𖵘] 93529:[𖵙]
93530:[𖵚] 93531:[𖵛] 93532:[𖵜] 93533:[𖵝] 93534:[𖵞] 93535:[𖵟] 93536:[𖵠] 93537:[𖵡] 93538:[𖵢] 93539:[𖵣]
93540:[𖵤] 93541:[𖵥] 93542:[𖵦] 93543:[𖵧] 93544:[𖵨] 93545:[𖵩] 93546:[𖵪] 93547:[𖵫] 93548:[𖵬] 93549:[𖵭]
93550:[𖵮] 93551:[𖵯] 93552:[𖵰] 93553:[𖵱] 93554:[𖵲] 93555:[𖵳] 93556:[𖵴] 93557:[𖵵] 93558:[𖵶] 93559:[𖵷]
93560:[𖵸] 93561:[𖵹] 93562:[𖵺] 93563:[𖵻] 93564:[𖵼] 93565:[𖵽] 93566:[𖵾] 93567:[𖵿] 93568:[𖶀] 93569:[𖶁]
93570:[𖶂] 93571:[𖶃] 93572:[𖶄] 93573:[𖶅] 93574:[𖶆] 93575:[𖶇] 93576:[𖶈] 93577:[𖶉] 93578:[𖶊] 93579:[𖶋]
93580:[𖶌] 93581:[𖶍] 93582:[𖶎] 93583:[𖶏] 93584:[𖶐] 93585:[𖶑] 93586:[𖶒] 93587:[𖶓] 93588:[𖶔] 93589:[𖶕]
93590:[𖶖] 93591:[𖶗] 93592:[𖶘] 93593:[𖶙] 93594:[𖶚] 93595:[𖶛] 93596:[𖶜] 93597:[𖶝] 93598:[𖶞] 93599:[𖶟]
93600:[𖶠] 93601:[𖶡] 93602:[𖶢] 93603:[𖶣] 93604:[𖶤] 93605:[𖶥] 93606:[𖶦] 93607:[𖶧] 93608:[𖶨] 93609:[𖶩]
93610:[𖶪] 93611:[𖶫] 93612:[𖶬] 93613:[𖶭] 93614:[𖶮] 93615:[𖶯] 93616:[𖶰] 93617:[𖶱] 93618:[𖶲] 93619:[𖶳]
93620:[𖶴] 93621:[𖶵] 93622:[𖶶] 93623:[𖶷] 93624:[𖶸] 93625:[𖶹] 93626:[𖶺] 93627:[𖶻] 93628:[𖶼] 93629:[𖶽]
93630:[𖶾] 93631:[𖶿] 93632:[𖷀] 93633:[𖷁] 93634:[𖷂] 93635:[𖷃] 93636:[𖷄] 93637:[𖷅] 93638:[𖷆] 93639:[𖷇]
93640:[𖷈] 93641:[𖷉] 93642:[𖷊] 93643:[𖷋] 93644:[𖷌] 93645:[𖷍] 93646:[𖷎] 93647:[𖷏] 93648:[𖷐] 93649:[𖷑]
93650:[𖷒] 93651:[𖷓] 93652:[𖷔] 93653:[𖷕] 93654:[𖷖] 93655:[𖷗] 93656:[𖷘] 93657:[𖷙] 93658:[𖷚] 93659:[𖷛]
93660:[𖷜] 93661:[𖷝] 93662:[𖷞] 93663:[𖷟] 93664:[𖷠] 93665:[𖷡] 93666:[𖷢] 93667:[𖷣] 93668:[𖷤] 93669:[𖷥]
93670:[𖷦] 93671:[𖷧] 93672:[𖷨] 93673:[𖷩] 93674:[𖷪] 93675:[𖷫] 93676:[𖷬] 93677:[𖷭] 93678:[𖷮] 93679:[𖷯]
93680:[𖷰] 93681:[𖷱] 93682:[𖷲] 93683:[𖷳] 93684:[𖷴] 93685:[𖷵] 93686:[𖷶] 93687:[𖷷] 93688:[𖷸] 93689:[𖷹]
93690:[𖷺] 93691:[𖷻] 93692:[𖷼] 93693:[𖷽] 93694:[𖷾] 93695:[𖷿] 93696:[𖸀] 93697:[𖸁] 93698:[𖸂] 93699:[𖸃]
93700:[𖸄] 93701:[𖸅] 93702:[𖸆] 93703:[𖸇] 93704:[𖸈] 93705:[𖸉] 93706:[𖸊] 93707:[𖸋] 93708:[𖸌] 93709:[𖸍]
93710:[𖸎] 93711:[𖸏] 93712:[𖸐] 93713:[𖸑] 93714:[𖸒] 93715:[𖸓] 93716:[𖸔] 93717:[𖸕] 93718:[𖸖] 93719:[𖸗]
93720:[𖸘] 93721:[𖸙] 93722:[𖸚] 93723:[𖸛] 93724:[𖸜] 93725:[𖸝] 93726:[𖸞] 93727:[𖸟] 93728:[𖸠] 93729:[𖸡]
93730:[𖸢] 93731:[𖸣] 93732:[𖸤] 93733:[𖸥] 93734:[𖸦] 93735:[𖸧] 93736:[𖸨] 93737:[𖸩] 93738:[𖸪] 93739:[𖸫]
93740:[𖸬] 93741:[𖸭] 93742:[𖸮] 93743:[𖸯] 93744:[𖸰] 93745:[𖸱] 93746:[𖸲] 93747:[𖸳] 93748:[𖸴] 93749:[𖸵]
93750:[𖸶] 93751:[𖸷] 93752:[𖸸] 93753:[𖸹] 93754:[𖸺] 93755:[𖸻] 93756:[𖸼] 93757:[𖸽] 93758:[𖸾] 93759:[𖸿]
93760:[𖹀] 93761:[𖹁] 93762:[𖹂] 93763:[𖹃] 93764:[𖹄] 93765:[𖹅] 93766:[𖹆] 93767:[𖹇] 93768:[𖹈] 93769:[𖹉]
93770:[𖹊] 93771:[𖹋] 93772:[𖹌] 93773:[𖹍] 93774:[𖹎] 93775:[𖹏] 93776:[𖹐] 93777:[𖹑] 93778:[𖹒] 93779:[𖹓]
93780:[𖹔] 93781:[𖹕] 93782:[𖹖] 93783:[𖹗] 93784:[𖹘] 93785:[𖹙] 93786:[𖹚] 93787:[𖹛] 93788:[𖹜] 93789:[𖹝]
93790:[𖹞] 93791:[𖹟] 93792:[𖹠] 93793:[𖹡] 93794:[𖹢] 93795:[𖹣] 93796:[𖹤] 93797:[𖹥] 93798:[𖹦] 93799:[𖹧]
93800:[𖹨] 93801:[𖹩] 93802:[𖹪] 93803:[𖹫] 93804:[𖹬] 93805:[𖹭] 93806:[𖹮] 93807:[𖹯] 93808:[𖹰] 93809:[𖹱]
93810:[𖹲] 93811:[𖹳] 93812:[𖹴] 93813:[𖹵] 93814:[𖹶] 93815:[𖹷] 93816:[𖹸] 93817:[𖹹] 93818:[𖹺] 93819:[𖹻]
93820:[𖹼] 93821:[𖹽] 93822:[𖹾] 93823:[𖹿] 93824:[𖺀] 93825:[𖺁] 93826:[𖺂] 93827:[𖺃] 93828:[𖺄] 93829:[𖺅]
93830:[𖺆] 93831:[𖺇] 93832:[𖺈] 93833:[𖺉] 93834:[𖺊] 93835:[𖺋] 93836:[𖺌] 93837:[𖺍] 93838:[𖺎] 93839:[𖺏]
93840:[𖺐] 93841:[𖺑] 93842:[𖺒] 93843:[𖺓] 93844:[𖺔] 93845:[𖺕] 93846:[𖺖] 93847:[𖺗] 93848:[𖺘] 93849:[𖺙]
93850:[𖺚] 93851:[𖺛] 93852:[𖺜] 93853:[𖺝] 93854:[𖺞] 93855:[𖺟] 93856:[𖺠] 93857:[𖺡] 93858:[𖺢] 93859:[𖺣]
93860:[𖺤] 93861:[𖺥] 93862:[𖺦] 93863:[𖺧] 93864:[𖺨] 93865:[𖺩] 93866:[𖺪] 93867:[𖺫] 93868:[𖺬] 93869:[𖺭]
93870:[𖺮] 93871:[𖺯] 93872:[𖺰] 93873:[𖺱] 93874:[𖺲] 93875:[𖺳] 93876:[𖺴] 93877:[𖺵] 93878:[𖺶] 93879:[𖺷]
93880:[𖺸] 93881:[𖺹] 93882:[𖺺] 93883:[𖺻] 93884:[𖺼] 93885:[𖺽] 93886:[𖺾] 93887:[𖺿] 93888:[𖻀] 93889:[𖻁]
93890:[𖻂] 93891:[𖻃] 93892:[𖻄] 93893:[𖻅] 93894:[𖻆] 93895:[𖻇] 93896:[𖻈] 93897:[𖻉] 93898:[𖻊] 93899:[𖻋]
93900:[𖻌] 93901:[𖻍] 93902:[𖻎] 93903:[𖻏] 93904:[𖻐] 93905:[𖻑] 93906:[𖻒] 93907:[𖻓] 93908:[𖻔] 93909:[𖻕]
93910:[𖻖] 93911:[𖻗] 93912:[𖻘] 93913:[𖻙] 93914:[𖻚] 93915:[𖻛] 93916:[𖻜] 93917:[𖻝] 93918:[𖻞] 93919:[𖻟]
93920:[𖻠] 93921:[𖻡] 93922:[𖻢] 93923:[𖻣] 93924:[𖻤] 93925:[𖻥] 93926:[𖻦] 93927:[𖻧] 93928:[𖻨] 93929:[𖻩]
93930:[𖻪] 93931:[𖻫] 93932:[𖻬] 93933:[𖻭] 93934:[𖻮] 93935:[𖻯] 93936:[𖻰] 93937:[𖻱] 93938:[𖻲] 93939:[𖻳]
93940:[𖻴] 93941:[𖻵] 93942:[𖻶] 93943:[𖻷] 93944:[𖻸] 93945:[𖻹] 93946:[𖻺] 93947:[𖻻] 93948:[𖻼] 93949:[𖻽]
93950:[𖻾] 93951:[𖻿] 93952:[𖼀] 93953:[𖼁] 93954:[𖼂] 93955:[𖼃] 93956:[𖼄] 93957:[𖼅] 93958:[𖼆] 93959:[𖼇]
93960:[𖼈] 93961:[𖼉] 93962:[𖼊] 93963:[𖼋] 93964:[𖼌] 93965:[𖼍] 93966:[𖼎] 93967:[𖼏] 93968:[𖼐] 93969:[𖼑]
93970:[𖼒] 93971:[𖼓] 93972:[𖼔] 93973:[𖼕] 93974:[𖼖] 93975:[𖼗] 93976:[𖼘] 93977:[𖼙] 93978:[𖼚] 93979:[𖼛]
93980:[𖼜] 93981:[𖼝] 93982:[𖼞] 93983:[𖼟] 93984:[𖼠] 93985:[𖼡] 93986:[𖼢] 93987:[𖼣] 93988:[𖼤] 93989:[𖼥]
93990:[𖼦] 93991:[𖼧] 93992:[𖼨] 93993:[𖼩] 93994:[𖼪] 93995:[𖼫] 93996:[𖼬] 93997:[𖼭] 93998:[𖼮] 93999:[𖼯]