Unicode一覧表
特殊記号一覧表

記号を表示する際は「&#****;」(*****に数字が入る)と入力してください。

表示範囲:->999


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
            
 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;
< = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
x y z { | } ~  ƒ ˆ Š Œ  Ž  
˜ š œ  ž Ÿ   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³
´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ
Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č
Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī
Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn
Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ
Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ
Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ Ơ ơ Ƣ ƣ
Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ ǀ ǁ
ǂ ǃ DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj nj Ǎ ǎ Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ
Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ ǰ DZ Dz dz Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ
Ǿ ǿ Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ Ș ș Ț ț
Ȝ ȝ Ȟ ȟ Ƞ ȡ Ȣ ȣ Ȥ ȥ Ȧ ȧ Ȩ ȩ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ Ȱ ȱ Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ ȷ ȸ ȹ
Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ ɀ Ɂ ɂ Ƀ Ʉ Ʌ Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ Ɏ ɏ ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ
ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ ɬ ɭ ɮ ɯ ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɵ
ɶ ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ ʀ ʁ ʂ ʃ ʄ ʅ ʆ ʇ ʈ ʉ ʊ ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ ʐ ʑ ʒ ʓ
ʔ ʕ ʖ ʗ ʘ ʙ ʚ ʛ ʜ ʝ ʞ ʟ ʠ ʡ ʢ ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ ʨ ʩ ʪ ʫ ʬ ʭ ʮ ʯ ʰ ʱ
ʲ ʳ ʴ ʵ ʶ ʷ ʸ ʹ ʺ ʻ ʼ ʽ ʾ ʿ ˀ ˁ ˂ ˃ ˄ ˅ ˆ ˇ ˈ ˉ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ
ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ˞ ˟ ˠ ˡ ˢ ˣ ˤ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˪ ˫ ˬ ˭
ˮ ˯ ˰ ˱ ˲ ˳ ˴ ˵ ˶ ˷ ˸ ˹ ˺ ˻ ˼ ˽ ˾ ˿ ̀ ́ ̂ ̃ ̄ ̅ ̆ ̇ ̈ ̉ ̊ ̋
̌ ̍ ̎ ̏ ̐ ̑ ̒ ̓ ̔ ̕ ̖ ̗ ̘ ̙ ̚ ̛ ̜ ̝ ̞ ̟ ̠ ̡ ̢ ̣ ̤ ̥ ̦ ̧ ̨ ̩
̪ ̫ ̬ ̭ ̮ ̯ ̰ ̱ ̲ ̳ ̴ ̵ ̶ ̷ ̸ ̹ ̺ ̻ ̼ ̽ ̾ ̿ ̀ ́ ͂ ̓ ̈́ ͅ ͆ ͇
͈ ͉ ͊ ͋ ͌ ͍ ͎ ͏ ͐ ͑ ͒ ͓ ͔ ͕ ͖ ͗ ͘ ͙ ͚ ͛ ͜ ͝ ͞ ͟ ͠ ͡ ͢ ͣ ͤ ͥ
ͦ ͧ ͨ ͩ ͪ ͫ ͬ ͭ ͮ ͯ Ͱ ͱ Ͳ ͳ ʹ ͵ Ͷ ͷ ͸ ͹ ͺ ͻ ͼ ͽ ; Ϳ ΀ ΁ ΂ ΃
΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί ΋ Ό ΍ Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ
΢ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ϗ ϐ ϑ ϒ ϓ ϔ ϕ ϖ ϗ Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ
Ϟ ϟ Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
基本記号一覧
数値ありバージョン
数値なしバージョン(見やすい)
0:[�] 1:[] 2:[] 3:[] 4:[] 5:[] 6:[] 7:[] 8:[] 9:[ ]
10:[ ] 11:[ ] 12:[ ] 13:[ ] 14:[] 15:[] 16:[] 17:[] 18:[] 19:[]
20:[] 21:[] 22:[] 23:[] 24:[] 25:[] 26:[] 27:[] 28:[] 29:[]
30:[] 31:[] 32:[ ] 33:[!] 34:["] 35:[#] 36:[$] 37:[%] 38:[&] 39:[']
40:[(] 41:[)] 42:[*] 43:[+] 44:[,] 45:[-] 46:[.] 47:[/] 48:[0] 49:[1]
50:[2] 51:[3] 52:[4] 53:[5] 54:[6] 55:[7] 56:[8] 57:[9] 58:[:] 59:[;]
60:[<] 61:[=] 62:[>] 63:[?] 64:[@] 65:[A] 66:[B] 67:[C] 68:[D] 69:[E]
70:[F] 71:[G] 72:[H] 73:[I] 74:[J] 75:[K] 76:[L] 77:[M] 78:[N] 79:[O]
80:[P] 81:[Q] 82:[R] 83:[S] 84:[T] 85:[U] 86:[V] 87:[W] 88:[X] 89:[Y]
90:[Z] 91:[[] 92:[\] 93:[]] 94:[^] 95:[_] 96:[`] 97:[a] 98:[b] 99:[c]
100:[d] 101:[e] 102:[f] 103:[g] 104:[h] 105:[i] 106:[j] 107:[k] 108:[l] 109:[m]
110:[n] 111:[o] 112:[p] 113:[q] 114:[r] 115:[s] 116:[t] 117:[u] 118:[v] 119:[w]
120:[x] 121:[y] 122:[z] 123:[{] 124:[|] 125:[}] 126:[~] 127:[] 128:[€] 129:[]
130:[‚] 131:[ƒ] 132:[„] 133:[…] 134:[†] 135:[‡] 136:[ˆ] 137:[‰] 138:[Š] 139:[‹]
140:[Œ] 141:[] 142:[Ž] 143:[] 144:[] 145:[‘] 146:[’] 147:[“] 148:[”] 149:[•]
150:[–] 151:[—] 152:[˜] 153:[™] 154:[š] 155:[›] 156:[œ] 157:[] 158:[ž] 159:[Ÿ]
160:[ ] 161:[¡] 162:[¢] 163:[£] 164:[¤] 165:[¥] 166:[¦] 167:[§] 168:[¨] 169:[©]
170:[ª] 171:[«] 172:[¬] 173:[­] 174:[®] 175:[¯] 176:[°] 177:[±] 178:[²] 179:[³]
180:[´] 181:[µ] 182:[¶] 183:[·] 184:[¸] 185:[¹] 186:[º] 187:[»] 188:[¼] 189:[½]
190:[¾] 191:[¿] 192:[À] 193:[Á] 194:[Â] 195:[Ã] 196:[Ä] 197:[Å] 198:[Æ] 199:[Ç]
200:[È] 201:[É] 202:[Ê] 203:[Ë] 204:[Ì] 205:[Í] 206:[Î] 207:[Ï] 208:[Ð] 209:[Ñ]
210:[Ò] 211:[Ó] 212:[Ô] 213:[Õ] 214:[Ö] 215:[×] 216:[Ø] 217:[Ù] 218:[Ú] 219:[Û]
220:[Ü] 221:[Ý] 222:[Þ] 223:[ß] 224:[à] 225:[á] 226:[â] 227:[ã] 228:[ä] 229:[å]
230:[æ] 231:[ç] 232:[è] 233:[é] 234:[ê] 235:[ë] 236:[ì] 237:[í] 238:[î] 239:[ï]
240:[ð] 241:[ñ] 242:[ò] 243:[ó] 244:[ô] 245:[õ] 246:[ö] 247:[÷] 248:[ø] 249:[ù]
250:[ú] 251:[û] 252:[ü] 253:[ý] 254:[þ] 255:[ÿ] 256:[Ā] 257:[ā] 258:[Ă] 259:[ă]
260:[Ą] 261:[ą] 262:[Ć] 263:[ć] 264:[Ĉ] 265:[ĉ] 266:[Ċ] 267:[ċ] 268:[Č] 269:[č]
270:[Ď] 271:[ď] 272:[Đ] 273:[đ] 274:[Ē] 275:[ē] 276:[Ĕ] 277:[ĕ] 278:[Ė] 279:[ė]
280:[Ę] 281:[ę] 282:[Ě] 283:[ě] 284:[Ĝ] 285:[ĝ] 286:[Ğ] 287:[ğ] 288:[Ġ] 289:[ġ]
290:[Ģ] 291:[ģ] 292:[Ĥ] 293:[ĥ] 294:[Ħ] 295:[ħ] 296:[Ĩ] 297:[ĩ] 298:[Ī] 299:[ī]
300:[Ĭ] 301:[ĭ] 302:[Į] 303:[į] 304:[İ] 305:[ı] 306:[IJ] 307:[ij] 308:[Ĵ] 309:[ĵ]
310:[Ķ] 311:[ķ] 312:[ĸ] 313:[Ĺ] 314:[ĺ] 315:[Ļ] 316:[ļ] 317:[Ľ] 318:[ľ] 319:[Ŀ]
320:[ŀ] 321:[Ł] 322:[ł] 323:[Ń] 324:[ń] 325:[Ņ] 326:[ņ] 327:[Ň] 328:[ň] 329:[ʼn]
330:[Ŋ] 331:[ŋ] 332:[Ō] 333:[ō] 334:[Ŏ] 335:[ŏ] 336:[Ő] 337:[ő] 338:[Œ] 339:[œ]
340:[Ŕ] 341:[ŕ] 342:[Ŗ] 343:[ŗ] 344:[Ř] 345:[ř] 346:[Ś] 347:[ś] 348:[Ŝ] 349:[ŝ]
350:[Ş] 351:[ş] 352:[Š] 353:[š] 354:[Ţ] 355:[ţ] 356:[Ť] 357:[ť] 358:[Ŧ] 359:[ŧ]
360:[Ũ] 361:[ũ] 362:[Ū] 363:[ū] 364:[Ŭ] 365:[ŭ] 366:[Ů] 367:[ů] 368:[Ű] 369:[ű]
370:[Ų] 371:[ų] 372:[Ŵ] 373:[ŵ] 374:[Ŷ] 375:[ŷ] 376:[Ÿ] 377:[Ź] 378:[ź] 379:[Ż]
380:[ż] 381:[Ž] 382:[ž] 383:[ſ] 384:[ƀ] 385:[Ɓ] 386:[Ƃ] 387:[ƃ] 388:[Ƅ] 389:[ƅ]
390:[Ɔ] 391:[Ƈ] 392:[ƈ] 393:[Ɖ] 394:[Ɗ] 395:[Ƌ] 396:[ƌ] 397:[ƍ] 398:[Ǝ] 399:[Ə]
400:[Ɛ] 401:[Ƒ] 402:[ƒ] 403:[Ɠ] 404:[Ɣ] 405:[ƕ] 406:[Ɩ] 407:[Ɨ] 408:[Ƙ] 409:[ƙ]
410:[ƚ] 411:[ƛ] 412:[Ɯ] 413:[Ɲ] 414:[ƞ] 415:[Ɵ] 416:[Ơ] 417:[ơ] 418:[Ƣ] 419:[ƣ]
420:[Ƥ] 421:[ƥ] 422:[Ʀ] 423:[Ƨ] 424:[ƨ] 425:[Ʃ] 426:[ƪ] 427:[ƫ] 428:[Ƭ] 429:[ƭ]
430:[Ʈ] 431:[Ư] 432:[ư] 433:[Ʊ] 434:[Ʋ] 435:[Ƴ] 436:[ƴ] 437:[Ƶ] 438:[ƶ] 439:[Ʒ]
440:[Ƹ] 441:[ƹ] 442:[ƺ] 443:[ƻ] 444:[Ƽ] 445:[ƽ] 446:[ƾ] 447:[ƿ] 448:[ǀ] 449:[ǁ]
450:[ǂ] 451:[ǃ] 452:[DŽ] 453:[Dž] 454:[dž] 455:[LJ] 456:[Lj] 457:[lj] 458:[NJ] 459:[Nj]
460:[nj] 461:[Ǎ] 462:[ǎ] 463:[Ǐ] 464:[ǐ] 465:[Ǒ] 466:[ǒ] 467:[Ǔ] 468:[ǔ] 469:[Ǖ]
470:[ǖ] 471:[Ǘ] 472:[ǘ] 473:[Ǚ] 474:[ǚ] 475:[Ǜ] 476:[ǜ] 477:[ǝ] 478:[Ǟ] 479:[ǟ]
480:[Ǡ] 481:[ǡ] 482:[Ǣ] 483:[ǣ] 484:[Ǥ] 485:[ǥ] 486:[Ǧ] 487:[ǧ] 488:[Ǩ] 489:[ǩ]
490:[Ǫ] 491:[ǫ] 492:[Ǭ] 493:[ǭ] 494:[Ǯ] 495:[ǯ] 496:[ǰ] 497:[DZ] 498:[Dz] 499:[dz]
500:[Ǵ] 501:[ǵ] 502:[Ƕ] 503:[Ƿ] 504:[Ǹ] 505:[ǹ] 506:[Ǻ] 507:[ǻ] 508:[Ǽ] 509:[ǽ]
510:[Ǿ] 511:[ǿ] 512:[Ȁ] 513:[ȁ] 514:[Ȃ] 515:[ȃ] 516:[Ȅ] 517:[ȅ] 518:[Ȇ] 519:[ȇ]
520:[Ȉ] 521:[ȉ] 522:[Ȋ] 523:[ȋ] 524:[Ȍ] 525:[ȍ] 526:[Ȏ] 527:[ȏ] 528:[Ȑ] 529:[ȑ]
530:[Ȓ] 531:[ȓ] 532:[Ȕ] 533:[ȕ] 534:[Ȗ] 535:[ȗ] 536:[Ș] 537:[ș] 538:[Ț] 539:[ț]
540:[Ȝ] 541:[ȝ] 542:[Ȟ] 543:[ȟ] 544:[Ƞ] 545:[ȡ] 546:[Ȣ] 547:[ȣ] 548:[Ȥ] 549:[ȥ]
550:[Ȧ] 551:[ȧ] 552:[Ȩ] 553:[ȩ] 554:[Ȫ] 555:[ȫ] 556:[Ȭ] 557:[ȭ] 558:[Ȯ] 559:[ȯ]
560:[Ȱ] 561:[ȱ] 562:[Ȳ] 563:[ȳ] 564:[ȴ] 565:[ȵ] 566:[ȶ] 567:[ȷ] 568:[ȸ] 569:[ȹ]
570:[Ⱥ] 571:[Ȼ] 572:[ȼ] 573:[Ƚ] 574:[Ⱦ] 575:[ȿ] 576:[ɀ] 577:[Ɂ] 578:[ɂ] 579:[Ƀ]
580:[Ʉ] 581:[Ʌ] 582:[Ɇ] 583:[ɇ] 584:[Ɉ] 585:[ɉ] 586:[Ɋ] 587:[ɋ] 588:[Ɍ] 589:[ɍ]
590:[Ɏ] 591:[ɏ] 592:[ɐ] 593:[ɑ] 594:[ɒ] 595:[ɓ] 596:[ɔ] 597:[ɕ] 598:[ɖ] 599:[ɗ]
600:[ɘ] 601:[ə] 602:[ɚ] 603:[ɛ] 604:[ɜ] 605:[ɝ] 606:[ɞ] 607:[ɟ] 608:[ɠ] 609:[ɡ]
610:[ɢ] 611:[ɣ] 612:[ɤ] 613:[ɥ] 614:[ɦ] 615:[ɧ] 616:[ɨ] 617:[ɩ] 618:[ɪ] 619:[ɫ]
620:[ɬ] 621:[ɭ] 622:[ɮ] 623:[ɯ] 624:[ɰ] 625:[ɱ] 626:[ɲ] 627:[ɳ] 628:[ɴ] 629:[ɵ]
630:[ɶ] 631:[ɷ] 632:[ɸ] 633:[ɹ] 634:[ɺ] 635:[ɻ] 636:[ɼ] 637:[ɽ] 638:[ɾ] 639:[ɿ]
640:[ʀ] 641:[ʁ] 642:[ʂ] 643:[ʃ] 644:[ʄ] 645:[ʅ] 646:[ʆ] 647:[ʇ] 648:[ʈ] 649:[ʉ]
650:[ʊ] 651:[ʋ] 652:[ʌ] 653:[ʍ] 654:[ʎ] 655:[ʏ] 656:[ʐ] 657:[ʑ] 658:[ʒ] 659:[ʓ]
660:[ʔ] 661:[ʕ] 662:[ʖ] 663:[ʗ] 664:[ʘ] 665:[ʙ] 666:[ʚ] 667:[ʛ] 668:[ʜ] 669:[ʝ]
670:[ʞ] 671:[ʟ] 672:[ʠ] 673:[ʡ] 674:[ʢ] 675:[ʣ] 676:[ʤ] 677:[ʥ] 678:[ʦ] 679:[ʧ]
680:[ʨ] 681:[ʩ] 682:[ʪ] 683:[ʫ] 684:[ʬ] 685:[ʭ] 686:[ʮ] 687:[ʯ] 688:[ʰ] 689:[ʱ]
690:[ʲ] 691:[ʳ] 692:[ʴ] 693:[ʵ] 694:[ʶ] 695:[ʷ] 696:[ʸ] 697:[ʹ] 698:[ʺ] 699:[ʻ]
700:[ʼ] 701:[ʽ] 702:[ʾ] 703:[ʿ] 704:[ˀ] 705:[ˁ] 706:[˂] 707:[˃] 708:[˄] 709:[˅]
710:[ˆ] 711:[ˇ] 712:[ˈ] 713:[ˉ] 714:[ˊ] 715:[ˋ] 716:[ˌ] 717:[ˍ] 718:[ˎ] 719:[ˏ]
720:[ː] 721:[ˑ] 722:[˒] 723:[˓] 724:[˔] 725:[˕] 726:[˖] 727:[˗] 728:[˘] 729:[˙]
730:[˚] 731:[˛] 732:[˜] 733:[˝] 734:[˞] 735:[˟] 736:[ˠ] 737:[ˡ] 738:[ˢ] 739:[ˣ]
740:[ˤ] 741:[˥] 742:[˦] 743:[˧] 744:[˨] 745:[˩] 746:[˪] 747:[˫] 748:[ˬ] 749:[˭]
750:[ˮ] 751:[˯] 752:[˰] 753:[˱] 754:[˲] 755:[˳] 756:[˴] 757:[˵] 758:[˶] 759:[˷]
760:[˸] 761:[˹] 762:[˺] 763:[˻] 764:[˼] 765:[˽] 766:[˾] 767:[˿] 768:[̀] 769:[́]
770:[̂] 771:[̃] 772:[̄] 773:[̅] 774:[̆] 775:[̇] 776:[̈] 777:[̉] 778:[̊] 779:[̋]
780:[̌] 781:[̍] 782:[̎] 783:[̏] 784:[̐] 785:[̑] 786:[̒] 787:[̓] 788:[̔] 789:[̕]
790:[̖] 791:[̗] 792:[̘] 793:[̙] 794:[̚] 795:[̛] 796:[̜] 797:[̝] 798:[̞] 799:[̟]
800:[̠] 801:[̡] 802:[̢] 803:[̣] 804:[̤] 805:[̥] 806:[̦] 807:[̧] 808:[̨] 809:[̩]
810:[̪] 811:[̫] 812:[̬] 813:[̭] 814:[̮] 815:[̯] 816:[̰] 817:[̱] 818:[̲] 819:[̳]
820:[̴] 821:[̵] 822:[̶] 823:[̷] 824:[̸] 825:[̹] 826:[̺] 827:[̻] 828:[̼] 829:[̽]
830:[̾] 831:[̿] 832:[̀] 833:[́] 834:[͂] 835:[̓] 836:[̈́] 837:[ͅ] 838:[͆] 839:[͇]
840:[͈] 841:[͉] 842:[͊] 843:[͋] 844:[͌] 845:[͍] 846:[͎] 847:[͏] 848:[͐] 849:[͑]
850:[͒] 851:[͓] 852:[͔] 853:[͕] 854:[͖] 855:[͗] 856:[͘] 857:[͙] 858:[͚] 859:[͛]
860:[͜] 861:[͝] 862:[͞] 863:[͟] 864:[͠] 865:[͡] 866:[͢] 867:[ͣ] 868:[ͤ] 869:[ͥ]
870:[ͦ] 871:[ͧ] 872:[ͨ] 873:[ͩ] 874:[ͪ] 875:[ͫ] 876:[ͬ] 877:[ͭ] 878:[ͮ] 879:[ͯ]
880:[Ͱ] 881:[ͱ] 882:[Ͳ] 883:[ͳ] 884:[ʹ] 885:[͵] 886:[Ͷ] 887:[ͷ] 888:[͸] 889:[͹]
890:[ͺ] 891:[ͻ] 892:[ͼ] 893:[ͽ] 894:[;] 895:[Ϳ] 896:[΀] 897:[΁] 898:[΂] 899:[΃]
900:[΄] 901:[΅] 902:[Ά] 903:[·] 904:[Έ] 905:[Ή] 906:[Ί] 907:[΋] 908:[Ό] 909:[΍]
910:[Ύ] 911:[Ώ] 912:[ΐ] 913:[Α] 914:[Β] 915:[Γ] 916:[Δ] 917:[Ε] 918:[Ζ] 919:[Η]
920:[Θ] 921:[Ι] 922:[Κ] 923:[Λ] 924:[Μ] 925:[Ν] 926:[Ξ] 927:[Ο] 928:[Π] 929:[Ρ]
930:[΢] 931:[Σ] 932:[Τ] 933:[Υ] 934:[Φ] 935:[Χ] 936:[Ψ] 937:[Ω] 938:[Ϊ] 939:[Ϋ]
940:[ά] 941:[έ] 942:[ή] 943:[ί] 944:[ΰ] 945:[α] 946:[β] 947:[γ] 948:[δ] 949:[ε]
950:[ζ] 951:[η] 952:[θ] 953:[ι] 954:[κ] 955:[λ] 956:[μ] 957:[ν] 958:[ξ] 959:[ο]
960:[π] 961:[ρ] 962:[ς] 963:[σ] 964:[τ] 965:[υ] 966:[φ] 967:[χ] 968:[ψ] 969:[ω]
970:[ϊ] 971:[ϋ] 972:[ό] 973:[ύ] 974:[ώ] 975:[Ϗ] 976:[ϐ] 977:[ϑ] 978:[ϒ] 979:[ϓ]
980:[ϔ] 981:[ϕ] 982:[ϖ] 983:[ϗ] 984:[Ϙ] 985:[ϙ] 986:[Ϛ] 987:[ϛ] 988:[Ϝ] 989:[ϝ]
990:[Ϟ] 991:[ϟ] 992:[Ϡ] 993:[ϡ] 994:[Ϣ] 995:[ϣ] 996:[Ϥ] 997:[ϥ] 998:[Ϧ] 999:[ϧ]